"Als je door die handboeken bladert, valt op hoe weinig ruimte de leerlingen én leraren krijgen om zelf te denken." Een krachtig opiniestuk van Els Van Emelen en Michèle Dexters, onderzoekers van ons expertisecentrum Art of Teaching en wiskundedocenten in de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool UCLL. 

els michele

De peilingsproeven van 2009, 2016 en 2021 illustreren de achteruitgang van het wiskundeonderwijs in de basisschool. Vanaf april 2024 organiseert de overheid als remedie de Vlaamse toetsen.

Het invoeren van toetsen op zich zal de achteruitgang niet oplossen. Een groot probleem wordt  hierdoor immers niet aangepakt: heel wat leraren gebruiken gedetailleerd uitgewerkte wiskundemethodes en werkboeken.

 

Als je door die handboeken bladert, valt op hoe weinig ruimte de leerlingen én leraren krijgen om zelf te denken.
els michele
Michèle Dexters & Els Van Emelen
Lectoren wiskunde bij Hogeschool UCLL & Onderzoekers bij Expertisecentrum Art of Teaching

een gevolg van werklast

In het basisonderwijs is een leraar verantwoordelijk voor het ontwerpen en geven van goede lessen voor àlle vakken. Op zich is dat al een behoorlijke taak. De voorbije decennia is deze opdracht nog een stuk complexer geworden.

Naast zijn kerntaak moet de leraar inspelen op maatschappelijke problemen zoals ongelijke kansen, diversiteit, pestgedrag, fake news …, moet hij aan de slag met talentontwikkeling, welbevinden van leerlingen, differentiatie, digitalisering … en willen de overheid, de schoolleiding én de ouders hiervan een grondige verantwoording. En elke week is er wel een volgende activiteit die aandacht en tijd vraagt: een schoolfeest, sportklassen, dikke-truien-dag...

Om de werklast haalbaar te houden, zoeken leraren naar oplossingen die hen kunnen ontlasten. Uitgeverijen spelen hier op in. Ze ontwikkelen methodes met uitgewerkte lessen en nemen zo het denkwerk bij de leraar weg. Het lijkt een werkbesparing voor de leraar, maar eigenlijk leidt het hen weg van hun kerntaak. En dat heeft effect op de kwaliteit van het onderwijs.

over expertisecentrum art of teaching

Het expertisecentrum Art of Teaching helpt jou als leraar om de kunst van het lesgeven nóg beter te beheersen. Iedereen weet het : leraar zijn is een vak apart. Het is niet altijd eenvoudig om je kennis én liefde voor het vak door te geven en je leerlingen zodanig te vormen dat zij zélf mee betekenis geven aan de wereld. De  onderzoekers van Art of Teaching ontwikkelen dag in dag uit didactische expertise die verder rijkt dan louter efficiënte methodieken onder de knie krijgen. Al onze kennis delen wij graag met jou via navormingen, een aanbod op maat, leergemeenschappen, internationale netwerken, praktijkonderzoek en publicaties.