Een project over vertrouwen en bouwen op elkaars en eigen potentieel

IETS VOOr JOU?

Voor het nieuwe project ‘all for one, one for all’ zoeken we enthousiaste leerkrachtteams uit de b-stroom of arbeidsgerichte of dubbele finaliteit, die in een twee jaar durend project samen met ons willen uitpluizen hoe we kunnen werken aan een constructieve dynamiek en positieve leerervaringen in en met de hele klas.

Waar is dat feestje?

Iedereen heeft de mond vol van ‘effectief onderwijs’, ‘zelfsturing’, ‘coöperatief groepswerk’, ‘de digisprong’… Stel jij echter vast dat in jouw klas nog een stap ontbreekt om dergelijke ‘innovaties’ goed te kunnen laten landen? Merk je bij jouw leerlingen dat de cultuur ontbreekt om uitdagingen aan te gaan, om problemen aan te pakken, om door te zetten en elkaar te helpen als het fout loopt? Dan is dit project misschien iets voor jou.

Bouwen aan een samenwerkingscultuur

In dit project zoeken we, samen met leerkrachten, uit hoe we kunnen werken aan een constructieve dynamiek en positieve leerervaringen in en met de hele klas. Dit doen we door niet het leren van de individuele leerling maar het leren van de klasgroep centraal te stellen en de nodige vaardigheden aan leerlingen aan te leren.

Wist je dat …

… leerlingen die weten dat ze kunnen vertrouwen en bouwen op de competenties van hun medeleerlingen meer geneigd zijn om te participeren aan onderwijsleeractiviteiten, hulp te zoeken wanneer nodig en door te zetten bij moeilijkheden.

Het projectplan

We gaan twee jaar samen aan de slag met een team van leerkrachten. In het eerste jaar zoeken we samen uit wat we precies belangrijk vinden om na te streven: we verdiepen ons in het thema ‘student group efficacy’, leren van mekaar en maken een plan-op-maat. In het tweede jaar gaan we hiermee aan de slag in een klas: we proberen uit, stellen bij en leren verder van en met mekaar en de leerlingen. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat ervoor gekozen wordt om voldoende tijd vrij te maken voor het project. Dit bespreken we graag vooraf samen met het team en de directie.

Wie kan zich inschrijven?

Werk jij in de b-stroom, de arbeidsgerichte of dubbele finaliteit, (h)erken je de nood om te bouwen aan een samenwerkingscultuur en wil je hierrond graag twee jaar samen met collega’s en projectmedewerkers van UCLL nadenken en werken in en met je klas? Stel dan een team samen van 3 tot 6 leerkrachten (met coördinatoren) en neem contact op met ons. Opgelet: er kunnen slechts drie scholen deelnemen.

NOG VRAGEN?

Je kan extra uitleg bekomen op 17 maart tussen 12u en 13u tijdens een online infomoment.

INTERESSE?

Contacteer ilse.aerden@ucll.be of tinne.vancamp@ucll.be. We nemen graag terug contact op met jou.