kunst in de klas

Laat je inspireren door een wereld waar kunst, educatie en verwondering hand in hand gaan.

Met een vernieuwde kunstenaars-mindset maakte basisschool Lab'oh (Wilsele) het voorbije schooljaar volop ruimte voor verwondering.  Kunstenaar Karen Vander Elst (UCLL lerarenopleiding) creëerde onder andere de Wünderkammer, een kunst- en rariteitenkabinet.   

Dit project kon zowel de verbeelding van de kinderen als het lerarenteam prikkelen. Sommige leerlingen voelden zich erg in hun talenten aangesproken en leerkrachten werden ondergedompeld in een ‘kunstbad
Juf Kristel
coördinator Lab’oh
Kunst in de klas

"Verwondering staat centraal als een van de pijlers in onze visie," zegt Sven Breughelmans, projectcoördinator van Huis11. "In ons drukke leven verliezen we vaak onze verbeelding, iets wat we in onze school wilden herstellen. We zagen Karen op de regionale televisie met een inspirerend project en nodigden haar uit om de mogelijkheden te verkennen. Vanuit vertrouwen in haar expertise, wilden we de creativiteit op school nieuw leven inblazen. Het resultaat was fantastisch! Nu we deze eerste grote stap hebben gezet, is onze uitdaging hoe we dit kunnen verduurzamen, niet alleen in Lab’oh of onze scholengemeenschap, maar in het hele onderwijsveld van Leuven." 

Karen trok met de leerlingen van Lab’oh en haar tekentafel naar een natuurdomein in Leuven en bracht de schoolvisie tot leven bracht via enkele kunstwerken.

Met een afsluitende tentoonstelling geeft Lab’Oh nu ook andere scholen, ouders en kinderen de kans om de kamer te ontdekken en te ervaren hoe kunst en cultuurbeleving naadloos samengaan met leren. En vooral hoe de wisselwerking tussen kennis en kunst energie geeft.

Karen is niet alleen kunstenaar maar ook docent. Ze geeft het opleidingsonderdeel Kunst.Zinnig aan toekomstige leraren in het basisonderwijs. Samen met haar collega's biedt ze aanstaande juffen en meesters handvatten om kunst een volwaardige plek te geven in hun leven en onderwijs. Haar ambitie is om álle leraren te inspireren kunst in hun klas te integreren. Op de website vind je uitgebreide informatie over het opzet, de doelen, de bouwstenen, inspirerende voorbeelden en bronnen. 

Kunst maakt deel uit van het leven.  De mogelijkheid om verwonderd te zijn over de wereld om ons heen, om onze verbeelding in te zetten om die wereld anders te bekijken, om in een andere ‘taal’ en vanuit een andere invalshoek het leven en de wereld te benaderen, zijn net eigen aan ons mens-zijn.  Kunst gaat over schoonheid en lelijkheid, heden en toekomst. Kunst gaat over de zinloze zinvolheid of over de zinvolle zinloosheid en staat daarmee in het leven zelf. En net dat maakt kunst, ook in onderwijs, zinvol. Niet nuttig.
Kunst.Zinnig

Wil jij ook aan de slag met kunst in de klas?

Heb je als school ook interesse om met Karen samen te werken of kunst in de klas te brengen?
We kijken graag samen wat hiervoor nodig is om toekomstige juffen en meesters handvatten aanreiken om kunst een volwaardige plaats te geven in hun leven en in hun onderwijs. Onze ambitie reikt echter verder... We willen alle leerkrachten (lager onderwijs) ertoe bewegen om met kunst aan de slag te gaan in hun klas. 

Dit innovatieve samenwerkingsproject kwam tot stand met de steun van Stad Leuven en Expertisecentrum Art of Teaching.