Partnergeweld treft in België 1 op 5 vrouwen. Samen met VZW Zijn organiseerden we op 17 mei  2022 een studiedag voor gezondheids-en welzijnsprofessionals  over geweld in de perinatale periode. Op het programma: getuigenissen, inspiratiesessies én een concert over de donkere kant van de liefde. 

De perinatale periode biedt kansen om geweld in de relatie te herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Dit omdat een koppel tijdens deze periode op regelmatige basis in contact komt met professionals. Bovendien mogen we niet vergeten dat geweld ook een negatieve impact heeft op het ongeboren kind. Tijdens de studienamiddag werden deelnemers ondergedompeld in het thema van partnergeweld in de perinatale periode aan de hand van getuigenissen en inspiratiesessies. Als afsluiter was er er een concert van VZW Zijn: 'De donkere kant van de liefde'.

Hiermee willen we partnergeweld in de perinatale periode meer onder de aandacht brengen bij professionals in de perinatale periode aan de hand van de 3 pijlers: (h)erkennen, bespreekbaar maken en doorverwijzen. Het publiek bestond uit gezondheids- en welzijnsprofessionals in de perinatale periode: vroedvrouwen, artsen, sociaal verpleegkundigen, kraamverzorgenden, Medewerkers Kind en Gezin, kinesisten, osteopaten, doula's, maatschappelijk werkers,… waren welkom op UCLL campus LiZa in Genk. 

Wil je graag meer weten? 

Bekijk het foto-album

Studiedag Resilient People 17/05/2022