Wat is Open Dialogue?

‘Open Dialogue’ is een benadering die zowel in het buitenland als bij ons in België zijn opgang kent. Het is op de eerste plaats een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, waarbij zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met alle betrokkenen wordt georganiseerd, brede gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd en toekomst worden gewonnen.

Studiedag Open Dialogue 22/11/2022

Sprekers

Stijn Vanheule is hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent. Hij is expert op het vlak van psychoses en psychiatrische diagnostiek, en bestuurder van PsychoseNet België. Hij heeft een passie voor psychoanalyse en heeft een grote zorg voor het soort ondersteuning en therapie dat de meest kwetsbaren in onze samenleving krijgen. Hij is geïnteresseerd in kritisch en klinisch onderzoek naar herstel van ernstige psychische aandoeningen, met name psychose, en hoe diagnostische en therapeutische praktijken en maatschappelijke dynamieken van invloed zijn op herstel.

Nick Putman is een gekwalificeerd psychotherapeut en een gecertificeerd Open Dialogue practitioner, met 20 jaar werkervaring binnen geestelijke gezondheidszorg. Hij heeft de tweejarige training/opleiding in de Open Dialogue benadering gevolgd bij Mary Olson, Jaakko Seikkula, Markku Sutela en anderen. Momenteel ondersteunt hij de ontwikkeling van de Open Dialogue benadering in het National Health System van het Verenigd Koninkrijk en faciliteert hij Open Dialogue netwerkwerkbijeenkomsten voor familie en netwerken in Londen.

Dag Van Wetter is een 'Open Dialogue compagnon' en stafmedewerker bij Steunpunt Geestelijke Gezondheid/vzw Psyche en ondersteunt in co-creatie de praktijkontwikkeling van Open Dialogue in Vlaanderen. Na de start van de ontwikkeling van Open Dialogue in de regio van Noord-West-Vlaanderen in 2016, faciliteert Dag nu de ontwikkeling in de rest van Vlaanderen. Dit door het ondersteunen van teams en het coördineren van projecten waarin de ontwikkeling van Open Dialogue centraal staat.

Petra Hohn is een Netwerk therapeut bij 'Psykiatri Södra' in Stockholm. Zij is hoofd van twee 'outpatient centres' en onderwijst dialogische praktijk op de Stockholm University. Zij ontwikkelt opleidingen over de dialogische benadering en familie/netwerk perspectieven in heel Europa. Zij was in de jaren 90 betrokken in het Parachute Project in Zweden en recent bij het Parachute Project New York City.

Carolien Schalenbourg is als onderzoeker verbonden aan het expertisecentrum Health Innovation met als focus Geestelijke Gezondheid. Carolien heeft een Master in de verpleegkunde en ervaring als psychiatrisch verpleegkundige. Vanuit die passie geeft zij ook les aan de Bachelor Verpleegkunde in Genk en is zij ook werkzaam als leerzorgspecialist in het mobiele herstelteam in Herkenrode (Reling). Zij is projectleider van het praktijkgericht onderzoek “Onderweg met Open Dialogue” dat loopt van 2021-2023 waarbij de focus ligt op implementatiemogelijkheden.