Gilo Martens studeert Bachelor-na-bachelor Advanced Business Management aan Hogeschool UCLL. Hij zette voor zijn stage bij Anoa Care een proces op de rails waarmee zorgconsultants een beter inzicht krijgen in uitstroom in de zorgsector.

Uit de eerste resultaten blijkt dat er een aantal verwachte en onverwachte factoren spelen. Op dit ogenblik is de doelgroep in kaart gebracht en zijn er enkele grote tendenzen duidelijk. Anoa Care overweegt een vervolg voor dit onderzoek. Daarmee wil het bedrijf een langetermijnvisie ontwikkelen en op termijn een aangepast aanbod in de markt zetten. In het onderzoek ligt de focus op verpleegkundigen die de zorgsector na 2015 verlieten.

Dit proces wordt ondersteund door expertisecentrum Health Innovation van UCLL Research & Expertise. Anoa Care en Health Innovation delen hetzelfde DNA. Ze streven er immers allebei naar om partners van de zorgsector te zijn. Zo zijn ze elk op hun eigen manier op zoek naar manieren om oplossingen aan te reiken voor uitdagingen uit de dagelijkse praktijk.   

Meer info: