MOM@work

Dit is een onderzoek naar barrières, noden en drijfveren van aanstaande en jonge moeders bij hun terugkeer naar het werk na moederschapsrust. Vanuit dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2022 een navorming georganiseerd. Check dus zeker onze website of schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

Lees de publicatie in het tijdschrift van de VBOV

Artikel mom at work

momatwork

Breastfeeding@work

Dit deel van mom@work gaat specifiek over noden en barrières van werkneemsters en werkgevers met betrekking tot borstvoeding na werkhervatting. Vanuit BF@work werd een toolbox voor bedrijven in mekaar gestoken.