Het is dinsdag 14 november: Wereld Diabetes Dag. Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een veelvoorkomende aandoening waarbij het lichaam niet in staat is om de bloedsuikerspiegel goed te reguleren. Diabetes kan iedereen treffen: 6 op 10 Vlamingen worden in hun directe omgeving met de ziekte geconfronteerd.

Van diabetes kan je niet genezen, het is een chronische ziekte waarbij een goede opvolging belangrijk is om complicaties op lange termijn te minimaliseren. Ons Expertisecentrum Health Innovation zet zich dan ook in om de zorg voor en de ondersteuning van diabetespatiënten te verbeteren. We lichten graag enkele lopende projecten toe.

1 – MyDIABPAL: Jouw gids voor zelfmanagement bij diabetes

MyDIABPAL zet in op de ontwikkeling en evaluatie van een zelfmanagementondersteuningspakket voor personen die recent het bericht kregen prediabetes te hebben of de diagnose diabetes type 2 kregen. Bij zelfmanagement focussen we op de kwaliteit van leven, door naast aspecten van de ziekte ook rekening te houden met persoonlijke doelen van de patiënt.

De eerste versie van het pakket wordt sinds september 2023 uitgetest in een pilootproject met praktijken in de eerstelijnszorg. De deelnemers krijgen naast de standaardzorg het nieuwe pakket dat extra inspeelt op zelfmanagement bij diabetes. Voor het project zullen ze het pakket enkele maanden uittesten. Het pakket bestaat voor de deelnemers uit een boekje (Dia-WA-BLIEF?), een mascotte ‘het diabeestje’, en deelname aan een zelfmanagement workshopreeks van 3 sessies. Het pakket is samengesteld op basis van literatuur, resultaten van gesprekken met personen met (pre)diabetes en zorgverleners.

Het doel is dat personen met diabetes zich meer in staat zullen voelen om onder verschillende omstandigheden met hun diabetes om te gaan, keuzes te maken en zich goed omringd voelen voor de zorg van hun diabetes door hun arts, verpleegkundige en diëtiste of andere betrokken actoren als hun naaste omgeving. 

Het project zal doorgaan in 4 regio’s in Vlaanderen en is mogelijk door de steun van de Koning Boudewijnstichting Diabetes Liga onderzoeksfonds.

icoon koolhydraatteller

2 - Makkelijk koolhydraten tellen met een app

De koolhydraatteller is een app om ... koolhydraten te tellen. Dit is belangrijk voor mensen met diabetes want koolhydraten worden omgezet in suikers en hebben dus een grote invloed op de bloedsuikerspiegel. Deze app geeft je in één oogopslag de hoeveelheid koolhydraten in je maaltijd of een specifiek voedingsmiddel. In deze app vul je een eetdagboek in en kun je kiezen of je de hoeveelheid koolhydraten wil zien in gram koolhydraten of in koolhydraatruilwaarden (KHRW). Hiernaast kan je extra informatie raadplegen over energie en bepaalde voedingsstoffen. Naast voeding kan ook beweging ingevuld worden, gebeurtenissen en kan de hoeveelheid toegediende insuline geregistreerd worden.

De app is momenteel in gebruikersevaluatie. Dit project is in samenwerking met UZ Leuven.

Makkelijker sporten met diabetes type 1 en de Slimme Diabetesassistent

Sporten met diabetes is geen sinecure. Een hypoglycemie - een te lage suikerspiegel - is een reëel risico aangezien het effect van een sportactiviteit op de bloedsuikerspiegel van vele factoren afhangt. Sporters met type 1 diabetes hebben dus angst en moeite bij het sporten, terwijl fysieke activiteit ook voor hun zeer gezond is.

De Slimme Diabetesassistent is een applicatie die personen met diabetes type 1 helpt om de bloedsuikerspiegel beter onder controle te krijgen vóór, tijdens en na het sporten. Deze toepassing maakt gebruik van Artificiële intelligentie (A.I.) door data van eerder sportactiviteiten van de patiënten te analyseren en daar bepaalde patronen in te herkennen. Die patronen kan de Slimme Diabetesassitent dan gebruiken om advies te geven over de nieuwe, geplande sportactiviteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoeveel koolhydraten er best voor of tijdens de activiteit worden opgenomen.

Dit is een project van UC Leuven, KU Leuven, UZ Leuven, Karel de Grote Hogeschool, Health House en Hippo and friends vzw (patiëntenvereniging).

De Slimme Diabetesassistent past zich aan op basis van je eigen data en wordt dus slimmer naargelang je meer gaat sporten. Je krijgt advies over hoe je je best voorbereidt op een sportactiviteit om zeker te zijn van een veilige en gezonde ervaring. Dit is work in progress: we zijn volop bezig met het afstemmen van de applicatie op de wens van de sporter met diabetes.
Danny Volkaerts
Danny Volkaerts
Kernonderzoeker Data & AI

over expertisecentrum health innovation

Expertisecentrum Health Innovation zet zich in om de gezondheidstoestand van de burger te verbeteren en creëert waarde voor het individu, de professional of de zorgorganisatie. Onze onderzoekers werken rond gezondheidspromotie, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg, ondersteuning van de zorgverlener... Ook slaan we geregeld de handen in elkaar met expertisecentrum Digital Solutions om technologische oplossingen voor de sector te ontwikkelen.