ALGEMENE INFO

Vanuit het postgraduaat Autisme en (rand-)normale begaafdheid worden de hoorcolleges opengesteld voor externen,
in samenwerking met UZ Leuven, KIDS, KU Leuven,...
Alle hoorcolleges gaan door op campus Diepenbeek van 18u30 tot 21u30 (tenzij anders vermeld).

De opengestelde hoorcolleges van dit postgraduaat zetten in op een brede kennis over deze ontwikkelingsstoornis en zijn relevant voor alle gebieden van kwaliteit van leven met bijzondere aandacht voor thema's zoals opvoeding, begeleiding en bijvoorbeeld coaching van personen met autisme. We werken samen met verschillende experten op gebied van inhoud en ervaring.

De leerdoelen in deze hoorcolleges binnen het postgraduaat zijn onder andere: • positief en deskundig omgaan met diversiteit en co-morbiditeit bij personen met autisme. • onderwijs- en begeleidings(interventie)programma’s afstemmen op de specifieke vraag van personen met autisme • zorgvragen analyseren, formuleren en evalueren • planmatig handelen ten aanzien van de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van personen met autisme.

INSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN

Je kan elk hoorcollege apart volgen, de deelnameprijs hiervoor bedraagt:

  • Ouders/gezinsleden/personen met autisme: 20€
  • Studenten: 20€
  • UCLL-personeel: 20€
  • Anderen: 35€ of per 10 hoorcolleges 250€ (via 10-beurtenkaart)

Een 10-beurtenkaart is vooral bedoeld voor organisaties en dient op voorhand besteld te worden, hun medewerkers moeten zich dan niet telkens inschrijven via het inschrijfformulier, maar registreren zich rechtstreeks  bij kathleen.lantin@ucll.be, uiterlijk zondagavond voor elk hoorcollege.
Ook vanuit privé initiatief kan je een 10-beurtenkaart bestellen.

Hoorcollege 20 gaat door van 18u30 tot 20u (ipv 21u30), elke deelnemer mag op 21/5/2024 een 2de persoon (geen aparte inschrijving nodig) meebrengen zonder meerprijs.

Inschrijving via inschrijvingsformulier of registratie via vooraf bestelde 10-beurtenkaart:

OVERZICHT DATA 2023-2024

Datum Hoorcollege Inhoud

19/09/2023
UITGESTELD naar 12/10/2023

HC1
Sofie Boterberg
"Van 1943 tot nu"
De wilde van Aveyron, koelkastmoeders,…  De visie op autisme is de voorbije decennia sterk veranderd. 
In dit hoorcollege gaat Sofie Boterberg terug in de tijd en ontdekken we de geschiedenis van autisme.
03/10/2023 HC2
Elke Istas
Psychologe KIDS Hasselt
"Cognitieve verklaringstheorieën"
Om autisme te begrijpen en te verklaren richten we ons op enkele cognitieve processen zoals theory of mind, centrale coherentie, executieve functies, … we leren van Elke Istas wat dit inhoudt.
10/10/2023 HC3
Dr. Peter Emmery
Kinderpsychiater
"Vroege signalen, diagnose en interventie"
Hoe verloopt de ontwikkeling van een kind met autisme? Wat zijn de eerste tekenen van autisme bij baby’s, peuters en kleuters?
Dokter Peter Emmery legt dit uit en illustreert dit met boeiend beeldmateriaal.
17/10/2023
Nieuw
HC4
Heike Rummens
Focusondersteuner ASS

"Subtiel Autisme/ASS en meisjes"
Dit hoorcollege gaat over hoe mensen met ASS soms bepaalde autismekenmerken gaan verbergen of compenseren.  We zien dit ‘camoufleren’ vaak terug bij meisjes met ASS.  Maar niet alleen meisjes doen dit. Ook bij jongens kan ASS subtiel aanwezig zijn.

24/10/2023 HC5
Peter Vermeulen
Sterkmakers in autisme
"Het voorspellende brein"
Peter Vermeulen brengt recente inzichten rond ASS en geeft ons een andere (verrassende) blik op ASS.
14/11/2023 HC6
Wilfried Peeters
Expertisecentrum autisme UZ Leuven
"Comorbiditeit en psychopathologie bij autisme"
Autisme is een ontwikkelingsstoornis.  Maar is het enkel autisme wat we zien? 
Deze ontwikkelingsstoornis manifesteert zich vaak met andere stoornissen: mentale beperking, ADHD, depressie, angsten, …
Wilfried Peeters stelt de impact hiervan in vraag en kadert dat een auti-aanpak vaak niet volstaat als behandeling.
21/11/2023 HC7
Jarymke Maljaars

"Principes van onderwijs aan en begeleiding van personen met autisme, met de nadruk op lage en jonge ontwikkelingsleeftijd"
Hoe gaan we om met personen met autisme met een mentale beperking? 
Op welk niveau communiceren we met hen en hoe passen we onze auti-aanpak aan aan de jonge ontwikkelingsleeftijd?
Jarymke Maljaars, onderzoekster aan KU Leuven, reikt ons handvaten aan om ondersteunend te communiceren en ontwikkelingsstimulerende activiteiten uit te werken.

05/12/2023 HC8
Kobe Vanroy
Sterkmakers in autisme
"Sensorische prikkelverwerking bij ASS"
Anders waarnemen ligt aan de basis van anders denken en van ander gedrag.
We bekijken hoe "anders" mensen met ASS waarnemen en welke impact dit heeft, ook in de manier van begeleiden/ onderwijs aanbieden.
In dit hoorcollege worden alle zintuigen overlopen en wordt geïllustreerd hoe hypo- en hypersensitiviteit werkt.
12/12/2023 HC9
Johan Duyver
Vader van jonge man met autisme
"Ouder zijn van en een (jong)volwassene met autisme"
Johan Duyver is een vader van een volwassen man met autisme.
Hij geeft een aangrijpende getuigenis over hoe het is om een kind met autisme te hebben. Hij vertelt zijn levensverhaal en illustreert zeer mooi de verschillende ontwikkelingsfasen, belangrijke momenten, krachten en uitdagingen die hij en zijn gezin ervaren hebben. 
09/01/2024 HC10
Els Smekens
"Autisme in het onderwijs"
Tweesporenbeleid … hoe passen we de omgeving aan aan de noden van een persoon met autisme én welke vaardigheden leren we deze persoon?
Els Smekens is leerkracht en is een master in autisme. Zij verdiept zich in dit hoorcollege in enkele voorwaarden en criteria waaraan we moeten voldoen om structuur te verlenen in tijd, ruimte en activiteiten.
23/01/2024 HC11
Els Vanbuel en Goedele Billen
"Social Story"

Wat is een social story?  Waarom gebruiken we dit vaak bij kinderen en jongeren met ASS? En hoe schrijven we een social story? In dit hoorcollege leren we wat de criteria zijn van een social story en zetten dit om in de praktijk.

Els Vanbeul, opvoedster KIDS en Goedele Billen, logopediste KIDS, schetsen ons de noodzaak van vroegtijdige interventie. 
30/01/2024 H12
Katelijne Van Lommel
"ASS en moeilijk hanteerbaar gedrag"
Moeilijk hanteerbaar gedrag, negatief gedrag, probleemgedrag … allemaal negatieve termen.  Katelijne Van Lommel, psychologe, maakt ons in dit hoorcollege duidelijk dat het een kwestie is van niet kunnen… en zeker niet van niet willen!  Moeilijk hanteerbaar gedrag is communicatie.  Het is aan de leerkracht, opvoeder of ouder om dit gedrag te lezen en juist te interpreteren.
27/02/2024
Nieuw
HC13
Huub Boonen
Docent UCLL en medewerker CAD
"ASS en gameverslaving"

Jongeren met ASS hebben vaak te kampen met een gameverslaving.  In dit hoorcollege wordt gezocht naar een verklaring van dit gedrag.  Er wordt ook verder gekeken naar verslaving bij ASS in het algemeen.

05/03/2024
ONLINE
HC14 (18u30-20u30)
Elisabeth Cans
"Autisme en G-sport"
Sporten is gezond en leuk! Welke specifieke noden hebben mensen met autisme en hoe kunnen we sportactiviteiten structureren en autispecifiek maken?
Elisabeth Cans neemt ons mee in de sportwereld en reikt handvaten aan om de omgeving aan te passen aan de noden van een persoon met autisme.
12/03/2024 HC15
Els Smekens
"Tools, methodieken en technieken"
In dit hoorcollege reikt Els Smekens ons orthodidactische en orthopedagogische methoden en technieken aan die we onmiddellijk kunnen hanteren in een thuis- of klassituatie.
19/03/2024 HC16
Kobe Vanroy
Sterkmakers in autisme
"ASS en motivatie"
Hoe zit het met intrinsieke en extrinsieke motivatie bij mensen met ASS? Waarom stellen mensen bepaald gedrag en wat drijft hen daartoe? Kobe legt dit uit vanuit praktijkervaringen en -inzichten.
26/03/2024 HC17
Wilfried Peeters
Expertisecentrum autisme UZ Leuven
"Omgaan met "Gedrags- en emotionele moeilijkheden bij kinderen en jongeren met ASS"
Autisme en angsten, autisme en gedragsmoeilijkheden, … Op welke manier kunnen we omgaan met gedrags- en emotionele moeilijkheden? Op welk niveau kunnen we ingrijpen?
Wilfried Peeters kadert zijn stappenplan om probleemgedrag te lokaliseren en te interpreteren. Als we de aanleiding van probleemgedrag kennen, kunnen we ook gepast en op maat van het kind ingrijpen.
23/04/2024 HC18
Farida Reddahi
Tandembegeleider Antwerpen
Autitheekmedewerker
"ASS in een superdiverse hulpverleningscontext"
Praten over ASS in een superdiverse hulpverleningscontext is niet vanzelfsprekend. In dit hoorcollege worden inzichten en ervaringen uit een onderzoek van de Karel De Grote-hogeschool aangereikt omtrent de hulpverlening aan ouders en kinderen met ASS met een migratieachtergrond.
07/05/2024 HC19
Thomas Fondelli
Psychotherapeut,
Freelance medewerker Autisme Centraal
"Mensen met autisme coachen"
Psycho-educatie, gesprekstechnieken, coachingsvaardigheden, …
Thomas Fondelli neemt ons mee in zijn job als auticoach. Hij geeft tips en tools om een persoon met autisme te coachen.
21/05/2024 HC20 (18u30-20u) "Mensen met ASS of familieleden aan het woord"
Eén of meer mensen met autisme getuigen over hun leven, hun werk, hun relaties, … 
28/08/2024 HC21
Herbert Roeyers
Hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen UGent
"'State of art' van het internationaal onderzoek in autisme en mogelijke impact op onderwijs en ondersteuning van personen met autisme en hun context"
Professor Herbert Roeyers maakt een opsomming van de meest recente internationale onderzoeken in autisme. Hij verduidelijkt de impact hiervan op onderwijs en ondersteuning van personen met autisme.