ALGEMENE INFO

Vanuit het postgraduaat Autisme en (rand-)normale begaafdheid worden de hoorcolleges opengesteld voor externen,
in samenwerking met UZ Leuven, KIDS, KU Leuven,...
Alle hoorcolleges gaan door op campus Diepenbeek van 18u30 tot 21u30 (tenzij anders vermeld).

De opengestelde hoorcolleges van dit postgraduaat zetten in op een brede kennis over deze ontwikkelingsstoornis en zijn relevant voor alle gebieden van kwaliteit van leven met bijzondere aandacht voor thema's zoals opvoeding, begeleiding en bijvoorbeeld coaching van personen met autisme. We werken samen met verschillende experten op gebied van inhoud en ervaring.

De leerdoelen in deze hoorcolleges binnen het postgraduaat zijn onder andere: • positief en deskundig omgaan met diversiteit en co-morbiditeit bij personen met autisme. • onderwijs- en begeleidings(interventie)programma’s afstemmen op de specifieke vraag van personen met autisme • zorgvragen analyseren, formuleren en evalueren • planmatig handelen ten aanzien van de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van personen met autisme.

INSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN

Je kan elk hoorcollege apart volgen, de deelnameprijs hiervoor bedraagt:

  • Ouders/gezinsleden/personen met autisme: 20€
  • Studenten: 20€
  • UCLL-personeel: 20€
  • Anderen: 35€ of per 10 hoorcolleges 250€ (via 10-beurtenkaart)

Een 10-beurtenkaart is vooral bedoeld voor organisaties en dient op voorhand besteld te worden, hun medewerkers moeten zich dan niet telkens inschrijven via het inschrijfformulier, maar registreren zich rechtstreeks  bij kathleen.lantin@ucll.be, uiterlijk zondagavond voor elk hoorcollege.
Ook vanuit privé initiatief kan je een 10-beurtenkaart bestellen.

Hoorcollege 20 gaat door van 18u30 tot 20u (ipv 21u30), elke deelnemer mag op 17/5 een 2de persoon (geen aparte inschrijving nodig) meebrengen zonder meerprijs.

Inschrijving via inschrijvingsformulier of registratie via vooraf bestelde 10-beurtenkaart:

OVERZICHT DATA 2021-2022

Datum Hoorcollege Inhoud
21/09/2021 HC1
Sofie Boterberg
"Van 1943 tot nu"
05/10/2021 HC2
Elke Istas
Psychologe KIDS Hasselt
"Cognitieve verklaringstheorieën"
12/10/2021 HC3
Kris  Evers
Psychologe aan
upc Leuven,
kinder- en jeugdpsychiatrie, ASS
"Diagnostiek en beeldvorming"
9/11/2021
 

HC4
Dr. Peter Emmery
Kinderpsychiater

"Multi-systeem ontwikkelingsstoornissen"
(gaat niet door op 19/10, verplaatst naar 9/11)

 
26/10/2021 HC5
Nele Vanoosten
Pedagogisch begeleider ASS DPB Antwerpen
Klinisch psycholoog (jong)volwassenen ASS
Voordien GON coach KOCA
"Sensorische prikkelverwerking bij ASS"
Anders waarnemen ligt aan de basis van anders denken en van ander gedrag.
We bekijken hoe "anders" mensen met ASS waarnemen en welke impact dit heet, ook in de manier van begeleiden / onderwijs aanbieden.

16/11/2021

HC6
Wilfried Peeters
Expertisecentrum autisme UZ Leuven
"Comorbiteit en psychopathologie bij autisme"
23/11/2021 HC7
Jarymke Maljaars
"Principes van onderwijs aan en begeleiding van personen met autisme, met de nadruk op lage en jonge ontwikkelingsleeftijd"
07/12/2021 HC8
Dr. Birgit Roosens
Kinderpsychiater, KIDS Hasselt
"Medische en psychiatrische comorbiditeit bij autisme"
14/12/2021 HC9
Johan Duyver
Vader van jonge man met autisme
"Ouder zijn van en een (jong)volwassene met autisme"
11/01/2022 HC10
Els Smekens
"Autisme in het onderwijs"
25/01/2022 HC11
Els Vanbeul en Goedele Billen
"Principes van onderwijs aan en begeleiding van kleuters met autisme, met nadruk op gezinsgericht werken"
08/02/2022 H12
Katelijne Van Lommel
"ASS en moeilijk hanteerbaar gedrag"
15/02/2022

HC13
Els Smekens

"Tools, methodieken en technieken"
22/02/2022 HC14
Elisabeth Cans
"Autisme en sport"
15/03/2022 HC15
Prof. Dr. Ilse Noens
KULeuven
Opvoeden en autisme: inspiratiegids voor ouders
22/03/2022 HC16
Wilfried Peeters
Expertisecentrum autisme UZ Leuven
Omgaan met "Gedrags- en emotionele moeilijkheden bij kinderen en jongeren met ASS"

19/04/2022

HC17
Sven Destaerke
Klinisch psycholoog Indigo VZW
"ASS en trauma"
03/05/2022 HC18
Thomas Fondelli
Psychotherapeut,
Freelance medewerker Autisme Centraal
"Mensen met autisme coachen"
10/05/2022 HC19
Karima El Boujaddayni
 
"ASS in een superdiverse hulpverleningscontext"
17/05/2022 HC20 (18u30-20u)
Liesbeth Toorman
"Een persoon met autisme vertelt"
24/05/2022 HC21
Herbert Roeyers
Hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen UGent
'State of art' van het internationaal onderzoek in autisme en mogelijk impact op onderwijs en ondersteuning van personen met autisme en hun context