Flipped Learning

Flipping the classroom als effectieve aanpak ter ondersteuning van het leren. 
Wat is Flipped Learning en wat is het niet? Hoe kan je het inzetten om het leerproces van je leerlingen optimaal te ondersteunen? We belichten hefbomen en valkuilen bij het implementeren van Flipped Learning in je klaspraktijk. We suggereren ook enkele concrete tools zodat je helemaal ‘flipped-klaar’ bent na de sessie.

Artificiële Intelligentie en het (vreemde)taalonderwijs

Welke impact heeft AI op het (vreemde)taalonderwijs en hoe gaan we hier best mee om? 
Artificiële Intelligentie (AI) is overal. Experten hebben het over een disruptieve innovatie, niet in het minst voor het (vreemde)taalonderwijs. Large language models (zoals ChatGPT) slagen erin om heel snel taalcorrecte teksten te produceren die je doelgericht kan inzetten.  Net dat raakt de core business van het (zeker beginnend) (vreemde)taalonderwijs. Hoog tijd dus om ons als taalprofessionals de vraag te stellen hoe we AI op een verantwoorde en effectieve manier in het (vreemde)taalonderwijs kunnen begeleiden en hoe we het (vreemde)taalonderwijs kunnen begeleiden in een verantwoord en effectief omgaan met AI. Er passeren ook enkele top AI taaltools de revue…

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Welke toekomstscenario’s zijn er voor het vreemdetaalonderwijs in het AI tijdperk? 
Het doel van deze workshop is om zich te buigen over de volgende vraag: ‘Hoe ziet het vreemdetaalonderwijs eruit binnen 15 jaar onder invloed van AI?’ We verkennen deze vraag via de methodiek van scenarioplanning. Dit is een aanpak om te anticiperen op een onvoorspelbare toekomst en zo tot doordachte keuzes te komen, maar het leent zich ook goed tot het voeren van een dialoog over de toekomst. Alvast een spoiler… we zullen het antwoord niet klaar hebben na de workshop, maar hopelijk geeft het stof tot verder denken en exploreren.

de taalkliniek

Loop je soms vast in je lessen vreemde talen? Je wil inzetten op effectieve feedback maar weet niet zo goed hoe? Je vraagt je af hoe je Artificiële Intelligentie een plek kan geven in je lessen taal? En hoe zou je zelfregulatie kunnen laten landen in je lessen taal? Kortom... Je hebt een vraag met betrekking tot je lessen (vreemde) taal (basisonderwijs, secundair onderwijs of hoger onderwijs) waarover je met een expert in gesprek wil treden? Vraag dan een digitale sessie aan in de taalkliniek.

Katrien Dewaele

Over de lesgever

Katrien Dewaele is lerarenopleider Frans en praktijkonderzoeker binnen Education & Development van UCLL. In haar praktijkonderzoek slaat ze de brug tussen inzichten uit onderwijsonderzoek enerzijds en de concrete klas anderzijds. Ze focust zich in het bijzonder op de vraag hoe je als leerkracht effectief leerprocessen kan begeleiden op een onderzoeksgeïnformeerde manier waarbij technologie ondersteunend kan zijn. Ze is expert binnen het domein van vreemdetaaldidactiek en deelde deze expertise reeds in diverse coachingstrajecten, publicaties en handboeken.

Let’s Go Hybrid!

Hybride leeromgeving ontwerpen met de bril op van zelfregulatie. 
‘Let’s go hybrid’ is een professionaliseringsaanbod waarin scholenteams van leerkrachten secundair onderwijs of lectoren hoger onderwijs leren om (een deel van) hun leeromgeving te ontwerpen op een hybride manier vanuit de bril van zelfregulatie. Na een intakegesprek bepalen we of we eerder de nadruk leggen op het hybride dan wel zelfregulerende aspect van de sessie.

Artificiële intelligentie als onderwijsassistent?

Lessen maken en geven met (generatieve) AI als slim hulpje. 
In deze sessie zal je ontdekken hoe GenAI je kan helpen bij het ontwerpen van lesplannen, lesvoorbereidingen, het geven van feedback. Je zal ook kennismaken hoe je GenAI kan inzetten om de schrijfvaardigheden van je leerling te verbeteren. 

Evalueren van leren in tijden van generatieve AI.

Hoe AI je evaluaties kan ondersteunen. 
We evalueren voortdurend de leervoortgang van onze studenten. Op het eerste zicht zorgt generatieve AI ervoor dat bepaalde evaluatiemethodes waardeloos worden. Toch kan net die 'boosdoener' ook een bondgenoot zijn. Tijdens deze sessie leer je als stroper stilletjes aan boswachter worden in AI-land. We herdenken bestaande evaluatiemethoden en laten AI helpen onze evaluatie aan te maken.

En verder...

sessies leren en lesgeven met digitale middelen

Je school heeft de digisprong gemaakt, maar toch voel je dat het team nog niet echt op de digitale rails zit? In een sessie of traject met je team gaan we op zoek naar een effectieve implementatie van digitale leermiddelen in je team. Deze sessie focust op inspiratie, een concreet beleid en ditto visie uitstippelen.

Wil je sessies rond specifieke toepassingen en hoe ze didactisch goed te gebruiken?

Contacteer ons en we bekijken of we een aanbod op maat kunnen bieden.

bart boelen

Over de lesgever

Bart Boelen is kernexpert Educatieve Technologie binnen Education & Development van UCLL en geeft les aan de Postgraduaat Onderwijstechnoloog. Effectief gebruik van digitale leermiddelen is een rode draad geweest in zijn loopbaan als leerkracht lager onderwijs, lerarenopleider, Pedagogisch ICT-coördinator en Innovator op de T2-campus.

De iPad als filmset

Leer filmen, editen en animeren met de iPad.
De iPad is één van de makkelijkste tools om zelf een video mee op te nemen. Je kunt er niet alleen mee filmen, maar de iPad is ook zeer geschikt om zelf eenvoudige animatievideo's mee te maken. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een laagdrempelige tool om zelf video's op te nemen.

Microvideo magic!

Hoe je didactisch verantwoord de magie van TikTok toepast in jouw onderwijs. 
In deze workshop leer je of en op welke manier vlogs en Tiktok's een plaats kunnen krijgen in jouw onderwijs. Je leert ook dat je in plaats van de term Tiktok, beter het woord microvideo kunt gebruiken. We zullen eerst stil staan bij de inhoudelijke en didactische en aspecten, om daarna direct een eigen vlog of microvideo op te nemen.

XR in de klas

Over virtual, augmented & mixed reality in de klas. 
XR is een verzamelterm voor verschillende immersieve technologieën zoals virtual reality, augmented reality en mixed reality. In deze workshop leer je wat de toegevoegde waarde kan zijn van XR in het onderwijs en ontdek je hoe je zelf zeer laagdrempelig aan de slag kunt gaan met XR in de klas. Maak kennis met diverse bestaande tools en ontdek wat XR kan betekenen voor jouw lessen.

En verder:

Zit je met een concrete vormingsvraag rond het gebruik van (nieuwe)media in jouw onderwijs? Denk aan onderwijsvideo’s, podcasting of XR? Onze expert Vivian van Laarhoven wijst je de weg.

vivian vanlaarhoven

Over de lesgever

Vivian van Laarhoven werkt sinds 2018 voor de UCLL als expertmedewerker audiovisuele onderwijstechnologie. Ze adviseert beleidsmakers en docenten over het gebruik van verschillende soorten media en hoe je nieuwe media op een creatieve en didactisch verantwoorde manier kunt inzetten in het onderwijs. Zo werkt ze bijvoorbeeld rond onderwijsvideo's, podcasting en virtual reality. Ze is ook lid van het Lerend Netwerk XR, een initiatief van de Vlaamse overheid om het gebruik van XR in middelbare scholen te stimuleren.