rood brein

Een op groei gerichte mindset

Leren is willen groeien, maar ook geloven dat je kan groeien. Een op groei gerichte mindset dus… Die floreert het best in een leeromgeving die zelf gelooft in het groeipotentieel van leerlingen, die daarom uitnodigt tot groeien en die groei stimuleert. Om dat te realiseren heb je als leerkracht én als leerling een aanpak, inzichten en strategieën nodig om groei effectief te ondersteunen.

In dit professionaliseringsaanbod bieden we concrete en onderzoeksgeïnformeerde handvaten aan die kunnen bijdragen aan een op groei gerichte mindset en leercultuur op school en in de klas.

Een op groei gerichte mindset bij jonge kinderen

Kinderen op weg zetten om met vertrouwen en openheid (nieuwe) uitdagingen aan te gaan.
Kinderen met een op groei gerichte mindset zoeken de uitdaging op en genieten van blijven groeien en leren. Je kan zo een mindset al bij peuters en kleuter onderscheiden en ondersteunen, als je maar… Ja, hoe doe je dat nu bij jonge kinderen? In deze navorming leer je hoe je vanuit eenvoudige pedagogische handelingen een op groei gerichte mindset kan bevorderen. Je leert ook hoe je de valkuilen in dat proces kan vermijden.

Hilde Stroobants

Over de lesgever

Hilde Stroobants verdiepte zich als lerarenopleider en onderzoeker in leerprocessen, denkstimulering, reflectie en actie-onderzoek als methode om zich voortdurend te professionaliseren met het oog op het optimaliseren van het leerproces bij kinderen.

Leercafé: Chez Taalmindset

Onderzoeksgeïnformeerde vreemdetaaldidactiek door technologie ondersteund.
Het leercafé is een professionele leergemeenschap waarin taalleerkrachten leren van en met elkaar. Je leert meer over de actuele onderwijsthema’s (mindset, motivatie, hoge verwachtingen, zelfregulatie,…) en hoe je deze kan inbouwen in je lessen taal. In het leercafé lezen we samen het boek ‘De taalmindset. Framework voor een leercultuur in de talenklas’, bespreken we vragen die het boek oproept maar formuleren we ook concrete acties die we uittesten in onze lessen Nederlands, Frans of Engels. We reflecteren hierover samen met de andere ‘stamgasten’, enthousiaste taalleerkrachten.
Het boek ‘De taalmindset, Framework voor een leercultuur in de talenklas’ (De Jonghe, Dewaele, Van Camp, 2023) is inbegrepen in deze navorming.

de taalkliniek

Loop je soms vast in je lessen vreemde talen? Je wil inzetten op effectieve feedback maar weet niet zo goed hoe? Je vraagt je af hoe je Artificiële Intelligentie een plek kan geven in je lessen taal? En hoe zou je zelfregulatie kunnen laten landen in je lessen taal? Kortom... Je hebt een vraag met betrekking tot je lessen (vreemde) taal (basisonderwijs, secundair onderwijs of hoger onderwijs) waarover je met een expert in gesprek wil treden? Vraag dan een digitale sessie aan in de taalkliniek.

Katrien Dewaele

Over de lesgever

Katrien Dewaele is lerarenopleider Frans en praktijkonderzoeker binnen Education & Development van UCLL. In haar praktijkonderzoek slaat ze de brug tussen inzichten uit onderwijsonderzoek enerzijds en de concrete klas anderzijds. Ze focust zich in het bijzonder op de vraag hoe je als leerkracht effectief leerprocessen kan begeleiden op een onderzoeksgeïnformeerde manier waarbij technologie ondersteunend kan zijn. Ze is expert binnen het domein van vreemdetaaldidactiek en deelde deze expertise reeds in diverse coachingstrajecten, publicaties en handboeken.