taalmindset

Taalmindset

framework voor leercultuur in de talenklas

Dit boek ondersteunt leerlingen en leerkrachten bij het ontwikkelen van een op groei gerichte mindset in de lessen Frans, Engels en Nederlands. Deze mindset is cruciaal voor een leercultuur waarin fouten maken wordt aangemoedigd en uitdagingen omarmd.

€ 27,60

Over het boek

In een doorsneeklas leven veel onderliggende overtuigingen bij leerlingen en leerkrachten over iemands potentieel of gepercipieerd gebrek eraan. Die overtuigingen sturen ons leren en functioneren sterk aan. De manier waarop je naar succes en falen kijkt, heeft een grote invloed op hoe je functioneert en zelfs op hoe je je leven leidt. Geloven in een growth mindset, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten, is cruciaal voor een leercultuur in de klas waar fouten maken mag en uitdagingen omarmd worden. Daarnaast heb je als leerkracht én als leerling een aanpak, inzichten en strategieën nodig om effectief te kunnen laten groeien en zelf te groeien.


Taalmindset is een onderzoeksgeïnformeerd referentiekader voor leerkrachten Frans, Engels en Nederlands in het secundair onderwijs. De auteurs bundelen inzichten en strategieën uit onderwijsonderzoek en slaan de brug naar de (vreemde)talenklas. Hoe zien die inzichten en strategieën eruit in de lessen taal? Het framework werd uitgebreid getest in verschillende vakwerkgroepen talen en op meerdere binnen- en buitenlandse congressen voorgesteld, o.a. tijdens de World Education Summit in 2021. Het biedt handvatten waarmee elke onderwijsprofessional zelf aan de slag kan binnen de eigen klaspraktijk.

Product details

Acco | Nederlands | Paperback | 
9789464671711 | 15 februari 2023

OOK INTERESSANT VOOR JOU

Wil je je samen met collega’s of alleen verdiepen in het framework van de taalmindset en zo je lessen Frans, Engels en Nederlands verrijken? Schrijf je dan in voor een van onze navormingen. Er zijn verschillende formules.

You may not learn everything,
but you will learn more.
Carol Dweck
taalmindest

Over de auteurs

De drie auteurs zijn als praktijkonderzoekers verbonden aan het expertisecentrum Education & Development van UCLL. Daar timmeren ze aan de brug tussen inzichten uit onderwijsonderzoek en de talenklas.

Karen De Jonghe is ook lerarenopleider Nederlands in de opleiding secundair onderwijs van UC Leuven (UCLL), waar ze met studenten nadenkt over taalbeschouwing, schrijfvaardigheid en vakdidactiek. Haar onderzoek focust op het ondersteunen van leerprocessen van studenten en leerlingen, meer specifiek op het ontwikkelen van cognitieve en metacognitieve denkvaardigheden, op leren als transfer en op effectieve feedback.

Katrien Dewaele is ook lerarenopleider Frans in de opleidingen bachelor lager onderwijs en secundair onderwijs van UC Leuven (UCLL), waar ze zowel taalvaardigheid Frans als vakdidactiek doceert. Haar onderzoekswerk focust op de vraag hoe leerprocessen effectief begeleid kunnen worden op een onderzoeksgeïnformeerde manier en waarbij technologie ondersteunend kan zijn. Ze is expert binnen het domein van de vreemdetaaldidactiek.

Tinne Van Camp is ook pedagoog in de opleiding bachelor secundair onderwijs van UC Leuven (UCLL), waar ze leerpsychologische vakken doceert. In haar onderzoek en onderwijspraktijk vertaalt ze cognitief neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten naar de klaspraktijk. Ze bouwde vooral expertise op rond de topics leerprocessen effectief begeleiden, neuropedagogiek, formatief evalueren, zelfsturing en reflectie.