Algemeen

Binnen het traject behandelen we inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten zodat ze ‘met goesting en deskundigheid’ werkplezier blijven ervaren.

We focussen op visie van aanvangsbegeleiding en de fasen in professionele groei, behoeftenanalyse van starters, functiebeschrijving van mentor, voeren van groeibevorderende begeleidingsgesprekken, aanvangsbegeleidingsplan binnen de organisatie. De theoretische kaders zullen steeds gekoppeld worden aan toepassingen en oefeningen. Er wordt ruimte voorzien voor dialoog en uitwisseling van eigen ervaringen.

Locatie en datum
Campus Diepenbeek
Campus Diepenbeek
Campus Diepenbeek
Campus Diepenbeek
Campus Diepenbeek
Deze navorming is ook op maat beschikbaar