Inhoud

Doelgroep

(Toekomstige) schoolmentoren, vakmentoren, klasmentoren, stagementoren ... die zich willen professionaliseren in hun begeleidingsproces.

Doelstellingen

Binnen het traject behandelen we inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten zodat ze ‘met goesting en deskundigheid’ werkplezier blijven ervaren. 

Programma

We focussen op visie van aanvangsbegeleiding en de fasen in professionele groei, behoeftenanalyse van starters, functiebeschrijving van mentor, voeren van groeibevorderende begeleidingsgesprekken, aanvangsbegeleidingsplan binnen de organisatie. De theoretische kaders zullen steeds gekoppeld worden aan toepassingen en oefeningen. Er wordt ruimte voorzien voor dialoog en uitwisseling van eigen ervaringen.

 • Sessie 1: Visie op aanvangsbegeleiding 2.0: beginnend leraar als actor, netwerker en troef. Fasen in professionele groei.
   
 • Sessie 2: Wat beweegt de beginnende leraar? Zijn denken en handelen. Behoeftenanalyse starters. Stimuleren van de beginnende leraar tot reflecteren.
   
 • Sessie 3: Wat beweegt de mentor? Zijn denken en handelen. Het profiel en de taken van de mentor onder de loep.
   
 • Sessie 4: Het voeren van groeibevorderende begeleidingsgesprekken. Omgaan met weerstand. Werkinstrumenten aanvangsbegeleiding.
   
 • Sessie 5: Aanvangsbegeleiding 2.0 inbedden in de schoolorganisatie en –cultuur. Ontwerpen van een aanvangsbegeleidingsplan.
Lesgever

Hilde Vanvuchelen is lerarenopleider, LIO-begeleider en navormer bij UCLL.