Hoe kan je inspelen op sterktes van teamleden en op wat hen energie geeft?

In deze navorming leer je de sterktes van je team in kaart te brengen. Daarvoor is even cruciaal om te weten wat hen energie geeft. Op basis van die sterktes gaan we aan het werk met de planning van een veranderingsproces. Hoe moeten we die planning vormgeven opdat iedereen de energie gevende sterktes optimaal kan inzetten?  We werken op basis van concrete problemen uit jouw school.

Doelgroep

Directies en beleidsondersteuners; beleidsmedewerkers van scholengemeenschappen, teamcoördinatoren.

Doelstellingen

In deze nascholing leer je:

  • Hoe je op een eenvoudige manier het zelfbeeld van iemands sterktes in kaart kan brengen.
  • Waarom we sterktes in onderwijs zo weinig bewust inzetten.
  • Hoe je functies in een team kan herbekijken in termen van rollen en taken.
  • Hoe een ander werkproces ervoor zorgt dat sterktes meer benut kunnen worden, al lijkt het proces daardoor chaotischer. 
  • Hoe een planning kan verrijkt worden (en effectiever gemaakt) door deelnemers met sterktes te laten experimenteren.
Programma

Wanneer we voor een team een planning opstellen, gaat die bijna uitsluitend over de inhoud. Elke deelnemer wordt zo de ‘neutrale medewerker’ die in principe evenveel gaat bijdragen. Naarmate een team elkaar beter kent, krijgen we een zicht op de sterktes en zwaktes van de deelnemers en wordt dit meer strategisch ingezet, al dan niet in vertrouwen, al dan niet in een open communicatie. Wat gebeurt er als we die sterktes mee in de planning opnemen? Of anders gezegd: wat gebeurt er als we sterktes bespreekbaar maken en daar bewust mee omgaan? 

We moeten daarvoor twee elementen goed in kaart brengen: wie heeft welke sterktes (waarbij we sterktes zien als een combinatie van lagere orde vaardigheden in een hogere orde vaardigheid)? En geven die sterktes ook energie? Maken ze iemand enthousiast en wil die er dan ook voor gaan? We begeven ons daarmee op het spanningsveld van wat iemand zelf vindt over diens sterktes en wat de anderen daarvan denken.

Deze nascholing gaat over het 'hoe'. Voor elk onderdeel worden concrete tools en instrumenten aangereikt, die je daarna zelf kan inzetten.

Praktische info

Je schrijft in voor twee dagen: 

  • vrijdag 8 november en vrijdag 22 november 2024 (campus Diepenbeek)

of

  • maandag 17 februari en maandag 17 maart 2025 (campus Hertogstraat in Heverlee)

 

telkens van 9:30u. tot 12:30u, bij Hogeschool UCLL.

Datum en locatie (met begin- & einduur)
UCLL Campus Diepenbeek
UCLL Campus Diepenbeek
UCLL Campus Hertogstraat
UCLL Campus Hertogstraat
Prijs

150 euro voor twee lesvoormiddagen.

Deze navorming kan ook op maat gegeven worden. Neem hiervoor contact op met navormingen@ucll.be.

Contact

Karel Moons

Karel
Moons
Contact praktisch

Elke Truyens

Elke
Truyens
Analytisch nummer
5101001000
Interne referentie
ED00164