Algemeen

Kansrijk onderwijs dat optimale kansen biedt voor alle leerlingen is dé kernopdracht voor elke school, voor elke leerkracht.

Tijdens deze studiedag ligt de focus op 2 grote thema's: 'gedrag in de klas' en 'vernieuwing in het onderwijs'.

We focussen, net als tijdens vorige edities van de studiedag, sterk op omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag en dit voor basisscholen, scholen secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon, leersteuncentra, … We schenken extra aandacht aan effectief en traumasensitief lesgeven. Naast moeilijk hanteerbaar gedrag zorgen we ook voor een krachtig aanbod rond veranderingsprocessen implementeren in het onderwijs. We focussen hierbij op leiderschap en sterke teamwerking om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.

Datum en locatie (met begin- & einduur)
UCLL Campus Diepenbeek