Inhoud

Doelgroep

Deze navorming wordt aangevraagd door een voorziening voor ouderenzorg.
Zorgverleners werkzaam in het woonzorgcentrum (verpleegkundigen, zorgkundigen, vrijwilligers, ergotherapeuten, …). Een groep van 12 tot 16 geïnteresseerde medewerkers kunnen deelnemen.

Programma

Door zorgverleners onder te dompelen in een maaltijdgebeuren worden inzichten en nieuwe manieren van handelen gestimuleerd. Zorgverleners worden geprikkeld om bij 'doodgewone' routinehandelingen, zoals bij de maaltijd, stil te staan en te reflecteren over wat zorgafstemming op de noden van de bewoner betekent.  We werken deze dag met verschillende methodieken en denken na over het effect van het eigen handelen op de bewoner. In de voormiddag zoomen we breed in op de maaltijdzorg om in de namiddag dieper te kunnen uitwisselen en in te gaan op de vragen van de deelnemers in hun dagelijkse praktijk.  

Lesgever

Sylvianne Vroonen, UC Leuven-Limburg