Werk met je schoolteam aan een onderwijspedagogische houding om in gespannen situaties te blijven staan. 

Doelgroep

Directies en lerarenteams basis- en secundair onderwijs

Programma

Samenleven is niet makkelijk. Verschil is immers een kenmerk geworden van onze superdiverse samenleving. En ook op school komen al die verschillen samen – verschillen in taal, religie, sociale achtergrond, cultuur, levensopvatting of seksuele geaardheid. Het onderwijs heeft een belangrijke rol te spelen in het leren omgaan met die verschillen en de spanningen die hierdoor ontstaan, tussen leerlingen onderling maar ook tussen leerlingen en leraren en tussen ouders en leraren. 

Met deze navorming willen we scholen en leraren ondersteunen in het werken aan een vreedzame samenleving, startend binnen de eigen klas en school en uitdijend naar de wereld daarbuiten. Een vreedzame samenleving is echter geen samenleving zonder conflict, maar een samenleving waarin we vreedzaam leren strijden. 

De expertisecentra Inclusive Society en  Art of Teaching werken samen met jouw schoolteam aan een onderwijspedagogische houding om in gespannen situaties te blijven staan. We leren ons verhouden tot de verschillen die op school aanwezig zijn en de stap zetten van spannende situaties naar inspannende praktijken. We werken met het boek ‘Zonder wrijving geen glans’ (Vlaamse Onderwijsraad, 2020).

Wat mag je als leraar van deze navorming verwachten?

  • Je krijgt denkstof en concrete casussen aangereikt om in gesprek te gaan over de conflicten waar je in de klas mee in aanraking komt;
  • Aan de hand van een praktijkwijzer probeer je zicht te krijgen op je eigen pedagogische houding (conflict vermijdend, verzoenend, …); 
  • Via praktijken leer je wat het is om als ‘leraar midden in de spanning te blijven staan’. 
     
Praktische info

Deze navorming kan gegeven worden als workshop of lezing tijdens een pedagogische studiedag of op andere teammomenten. 

Datum en locatie (met begin- & einduur)
Locatie in overleg te bepalen
Contact

Ilse Geerinck

Ilse
Geerinck

Reinhilde Pulinx

Reinhilde
Pulinx
Contact praktisch

Kim Luckermans

Kim
Luckermans
Interne referentie
IS00066