BeGenkers 2.0

‘De BeGenkers’ is het ecosysteem voor ondernemende jongeren in- en rond Genk – een EFRO project waaraan de partners stad Genk, Hogeschool UC Limburg en LUCA School of Arts sinds 2017 met enthousiasme bouwen.

Doel is het inspireren, coachen en verbinden van jongeren tussen 16 en 25 jaar; elke jongere en/of student met een idee of met ondernemende ambities gaan we stimuleren en richting geven om zo jong ondernemerschap in de regio volop kansen te bieden. Onder leiding van experten en ervaren ondernemers ontwikkelt een BeGenker een idee tot een concept. We bieden een traject aan van workshops, coaching, doorverwijzing en events waarmee ondernemende jongeren kennis en inspiratie opdoen en een eigen, waardevol netwerk opbouwen.  Er is tevens een nauwe samenwerking en wisselwerking tussen De BeGenkers en UCLL StartMinds zowel op vlak van events, coaching en inzet van het ondernemend netwerk.

Inspireren doen we door het organiseren van o.a. inspiratietalks, innovatiekampen, workshops, netwerkevents/bedrijfsbezoeken, … . Hierbij leggen we focus op laagdrempeligheid en het lokale karakter. Events worden steeds opengesteld voor alle jongeren (zowel studenten hoger onderwijs, leerlingen secundair onderwijs - als schoolverlaters en werkzoekenden). Ook onderwijzend personeel en andere partners uit het ondernemend netwerk kunnen deelnemen.

De kennisinstellingen LUCA School of Arts en UC Limburg vervullen hun rol vanuit de opleidingen op de campussen C-mine, Diepenbeek en Genk. Binnen deze opleidingen creëren we ruimte voor initiatieven die ondernemingszin stimuleren en worden de curricula maximaal verrijkt met tools die ondernemende competenties aanscherpen.

Bij het coachen ligt de focus op maximale één-op-één begeleiding en - bereikbaarheid via onder meer  de ‘hubs’; satellietkantoren binnen stad Genk, LUCA School of Arts en UC Limburg waar jongeren en studenten terecht kunnen voor eerstelijns advies.

BeGenkers fungeert als een vangnet/bindmiddel voor pril ondernemerschap in- & buiten de omgeving van de hogescholen. Via het verbindende luik van het ecosysteem brengen we bestaande initiatieven rond ondernemerschap in kaart en faciliteren we de toeleiding van jongeren naar al deze partner-initiatieven in de regio.  We verhogen het bereik en de impact door in te zetten op de aanwezige lokale actoren en hun sleutelfiguren. Zowel de faciliteiten van de verschillende campussen van de betrokken kennisinstellingen, de locaties van het secundair onderwijs, de aanwezige incubatoren, middenveldorganisaties en de jeugddienst worden ingezet.

Code
EFR Begenkers 2.0 18
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
HERMESFONDS Fonds voor Flankerend Economisch beleid
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Projectleider
Projectmedewerker
Expertisecentrum
Partners
  • School of Arts (BE)
  • Stad Genk (BE)