C3000

Doel is het opzetten van circulaire hub Leuven - een netwerkmodel, dat zowel fysiek/ruimtelijk als strategisch/inhoudelijk verschillende plaatsen en actoren in de stad verbindt en ondersteunt. Binnen die circulaire hub willen we begeleiding op maat aanbieden aan actoren uit de reguliere en sociale economie die circulair ondernemen mee willen optillen van het niveau van proeftuin tot een hoger schaalniveau. We ondersteunen deze actoren met een begeleidingstraject dat focust op inspiratie en kennisdeling, matchmaking en ondersteuning bij het uitwerken van circulaire business modellen. We testen en verbeteren dit ondersteuningstraject meteen met focus op het valoriseren van reststromen kunststoffen en textiel. Zo laten we nieuwe waardeketens ontstaan, met nieuwe duurzame tewerkstelling en het sluiten van kringlopen tot gevolg, uitgewerkt op basis van de ervaring uit proefprojecten, zodat we concrete en zichtbare resultaten bereiken. We werken ook een businessmodel uit voor het voortbestaan van de Circulaire Hub vanaf 2023.
Het beoogde eindproduct van Fase 2 is een Circulaire Hub met een ‘ontzorgtraject’ voor stakeholders in het valoriseren van reststromen, waarvan een pilootversie al in werking is. Op deze manier wordt het uitgewerkte concept getoetst aan de hand van de begeleiding rond de testcases kunststoffen en textiel. 

Code
ESF C3000 21 Lim
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
ESF
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • Ecowerf (BE)
  • Leuven MindGate (BE)
  • Maakbar Leuven (BE)
  • Stad Leuven (BE)
  • Technovation Hub (BE)
  • VITES (BE)