Climate Stories

Dit project wil de methodiek die is ontwikkeld in het DEF Klimaatverhalen, met focus op Hasselt, toepassen in Brussel. Citizen science projecten hebben het potentieel om burgers te betrekken in klimaatsvraagstukken. Maar vaak blijft het bij de reeds geïnformeerde burgers, veelal hoogopgeleiden uit de autochtone middenklasse. Met het project Klimaatverhalen beogen we de toegankelijkheid te vergroten van citizen science projecten rond luchtkwaliteit (maar ook breder: rond klimaat). We combineren het meten van data over luchtkwaliteit (oftewel: de klassieke wijze van citizen science) met de photo-voice methode. De visuele en verhalende photo-voice methode wordt gebruikt in participatief actie-onderzoek om een stem te geven aan bevolkingsgroepen die minder gehoord worden. Door de combinatie van de objectieve data over luchtkwaliteit en foto’s die de deelnemers creëren, gaan we met burgers in dialoog over het klimaat en maken we klimaatverhalen. Kllimaatverhalen worden gedeeld, om een dialoog op gang te brengen in buurten, met verschillende stakeholders: burgers, lokale sociaal-culturele organisaties en overheden.

Code
PRA Climate Stories 21
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Brussels Centre for Urban Studies
Projectmedewerker
Partners
  • School of Arts (BE)
  • Stad Hasselt (BE)
  • VUB - SMIT/Imec (BE)