EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen

De doelstelling van Enleb is de ontwikkeling van een integraal concept voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaren met de focus op zelfvoorzienendheid, zodat de woningen energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.  De rol van UCLL bestaat er voornamelijk in ondersteuning te geven bij het uitwerken van enkele demo op stellingen en test cases. 

Code
INT ENLEB 17
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Interreg
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • Kamp C (BE)
  • Thomas More (BE)
  • Zonnige kempen (BE)
  • Zuyd Hogeschool (NL)