Evaluatie van het nutri-score label aan de hand van eye-tracking

Uit het nationaal gezondheidsonderzoek van 2018 blijkt dat 55% van de volwassen bevolking overgewicht heeft en 21% lijdt aan obesitas met het ontstaan van chronische ziekten als gevolg. De nood aan het stimuleren van gezonde voedingskeuzes bij de Belgische bevolking is dus van groot belang. Een strategie om consumenten te stimuleren om gezondere voedingskeuzes te maken zijn front-of-pack labels, waar de Nutri-Score een voorbeeld van is. Dit label biedt consumenten eenvoudige informatie over de gezondheidswaarde van voedingsproducten door gebruik te maken van een kleurenschaal in combinatie met letters: van donkergroen (A) tot donkerrood (E). In 2018 besliste minister van Volksgezondheid Maggie De block om het Nutri-Score label in te voeren, echter zonder het te verplichten. Ook andere Europese landen sprongen op de kar van de Nutri-Score. Meer duidelijkheid over de effectiviteit van dit voedingslabel zou kunnen helpen om zowel het nationaal als Europees beleid hierrond in een duidelijke richting te sturen en willekeur tegen te gaan. De doelstelling van dit project is dan ook onderzoeken of de Nutri-Score een effect heeft op de voedingskeuzes van de consument. Meer concreet willen we met dit onderzoek een antwoord krijgen op onderstaande vragen:

(i) Zien consumenten de Nutri-Score, valt deze voldoende op?

(ii) Begrijpen consumenten de Nutri-Score, helpt deze om consumenten beter in staat te stellen de gezonde van de ongezonde producten te onderscheiden?

(iii) Maken consumenten gezondere voedingskeuzes in omgevingen met Nutri-Scores versus omgevingen zonder Nutri-Scores?

(iv) Wat zijn mogelijke barrières voor een effectieve Nutri-Score?

Het vernieuwende karakter van dit project zit in de combinatie van gedragsexperimenten met eye-tracking wat een allround aanpak biedt om de onderzoeksvragen diepgaand te beantwoorden. De effectiviteit van de Nutri-Score zal zowel binnen als buiten het lab onderzocht worden, gaande van supermarkten, studentenrestaurants tot drankautomaten.

De bevindingen van dit project zijn relevant voor verschillende doelgroepen, zoals huidige en toekomstige beleidsmakers, maar ook voor retailers en voedingsproducenten. Deze laatsten zullen immers bij een positief resultaat mogelijks productformules aanpassen om tot een gunstiger score te komen en nieuwe verpakkingen moeten ontwikkelen.

Dit project wordt in partnership met onder andere Sciensano, Delhaize en KU Leuven uitgevoerd.

 

 

 

Code
PWO Nutri-score 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • Delhaize (BE)
  • FOD Volkgezondheid, Veligheid van de voedselketen en Leefmilieu (BE)
  • Fevia (BE)
  • Haystack nv (BE)
  • KU Leuven (BE)
  • Sciensano (BE)
  • Vlaams Instituut Gezond Leven (BE)
  • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (BE)