Framework voor de taalmindset: motor voor een onderzoeksgeïnformeerd en effectief (vreemde)taalonderwijs

Het framework van de taalmindset werd in een praktijkgericht vooronderzoek (De Jonghe &  Dewaele, 2018-2019)¹ ontworpen om taalleerkrachten te ondersteunen bij het onderzoeksgeïnformeerd realiseren van een cultuur die (actief) leren centraal stelt in de (vreemde)talenklas.
Het framework wordt gevisualiseerd als een fijn radarwerk waarbij de verschillende tandwielen elkaar aandrijven. Het geloof dat leerlingen hebben over hun leren, kan bepalen of leerlingen diep zullen leren. Tegelijkertijd kan diep leren ook de betrokkenheid bij het leren verhogen. Elk tandwiel biedt de belangrijkste inzichten uit de onderzoeksliteratuur en een vertaalslag naar de (vreemde) taalklas. Werken volgens dit framework creëert een taalmindset bij leerlingen en leerkrachten en bij uitbreiding een op groei gerichte leercultuur en dit alles gevoed vanuit onderwijsonderzoek.

In dit project onderzoeken we hoe we het framework verder kunnen valideren, verfijnen en verbreden.  Daarnaast onderzoeken we ook op welke manier het framework ingezet dient te worden om een op groei gerichte mindset te ontwikkelen bij leerkrachten en leerlingen. Zoals Carol Dweck aangaf², is deze vertaalslag van haar onderzoek naar de praktijk nog een ontbrekende maar noodzakelijke schakel. We gaan ook na welke interventies leerkrachten en leerlingen als de meest effectieve ervaren om een taalmindset te ontwikkelen.

Op welke manier dient het framework van de taalmindset in de (vreemde)taalklas ingezet te worden om een op groei gerichte mindset te ontwikkelen bij taalleerkrachten (Engels, Frans, Nederlands) en leerlingen secundair onderwijs?”

Om dit te onderzoeken zetten we in op een intensief professionaliseringstraject van 37 leerkrachten secundair onderwijs die zich verenigen in 11 Teacher Design Teams. Elk Teacher Design Team gaat aan de slag met de inzichten uit het framework om het leren van hun leerlingen onderbouwd te verbeteren. We gaan ook na  welke belemmerende en bevorderende factoren de leerkrachten aanhalen om onderzoeksgeïnformeerd te werken binnen de Teacher Design teams.

Door middel van bevragingen (pre en post) bij 37 leerkrachten en bij (ongeveer) 800 leerlingen en door middel van observaties (pre en post) in klassen (adhv een kijkwijzer), schriftelijke reflecties van leerkrachten (verzameld via een app + vragenlijsten) en mondelinge reflecties van leerkrachten (focusgesprekken) verzamelen we heel wat kwalitatieve data waarop een diepgaande analyse gebeurt.

Er wordt een actieve rol gevraagd van leerkrachten, zowel bij het uitvoeren van onderzoek in de klas als bij het aanleveren van data. Hierbij laten we ons inspireren door inzichten vanuit Educational Design of Research. De resultaten die ons onderzoek op die manier oplevert, zullen ecologisch valide zijn; ze zullen de vertaalslag naar de praktijk op een realistische manier in kaart brengen en bijgevolg transfer naar andere (vreemde)talenklassen mogelijk maken.

¹ De taalmindset in de praktijk: een onderzoeksgeïnformeerde vertaalslag naar het werkveld’  (impulsproject, De Jonghe en Dewaele, 2018)
² Dweck, C. (2017). We need to stop thinking of research as a magic bullet. www.tes.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Code
PWO FrameIt 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • CeSMOO (BE)
  • Heilig Hartinstituut Heverlee (BE)
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen (BE)
  • Universiteit Antwerpen (BE)
  • Visible Learning - leren zichtbaar maken (BE)