Impact van PVF op organisaties en een rolverheldering voor sociale professionals

Sinds de invoering van Persoonsvolgende Financiering (PVF) in 2017 hebben er zich bijzonder veel veranderingen binnen de sector van ondersteuning van personen met een beperking plaatsgevonden. Deze veranderingen hebben zowel een impact op de gebruikers zelf als op de organisaties. De zorgorganisaties komen in een model waarbij marktaanbod een rol speelt. Daarnaast heeft deze verandering ook een impact op de welzijnsprofessionals die nieuwe competenties moeten verwerven en nieuwe rollen moeten vervullen in relatie tot hun cliënt.

Code
DEF PVF 20
Startdatum
Einddatum
Expertisecentrum
Focuslijn
Partners
  • UC Leu Welzijn (BE)
  • UC Lim Welzijn (BE)
  • VAPH (BE)
  • Vlaams Welzijnsverbond (BE)