Integrated leadership in school practice

Het consortium heeft als doel schoolteams te ondersteunen in hun beleid om hogere niveaus van geïntegreerd leiderschap te bereiken. Aanleiding voor dit project zijn inzichten van OESO (2016) waarbij geïntegreerd leiderschap omschreven wordt als een evenwichtige combinatie van gedistribueerd leiderschap en onderwijskundig leiderschap.

Om de primaire (scholen, teams, stakeholders) en secundaire (adviseurs, inspecties, beleidsmakers, …) doelgroep bij te staan in hun beleid inzake realisatie en ondersteuning van hogere niveaus van geïntegreerd leiderschap, beoogt het consortium volgende doelstellingen.

1. De ontwikkeling van een evidence-based operationeel kader rond geïntegreerd leiderschap:

In lijn met de recente literatuur over schoolleiderschap heeft het consortium het Leadership for Learning raamwerk ontwikkeld waarin vijf bouwstenen centraal staan om het leren van zowel de leerlingen als alle onderwijsprofessionals van een school positief te beïnvloeden. Het concept Leadership for Learning is in lijn met geïntegreerd leiderschap en combineert kenmerken van zowel instructional, transformational, distributed en situational leadership.

2. De ontwikkeling van ondersteunende tools en professionalisering in lijn met het operationele Leadership for Learning kader:

  • Research-design-based materialen en voorbeelden van goede praktijken met praktische handleidingen ter ondersteuning van teams bij het realiseren van kwaliteitsvol leiderschap binnen de specifieke context van hun praktijk.
  • Een reflectie-instrument voor teams om de verschillende componenten van Leadership for Learning in kaart te brengen en te beslissen aan welke elementen ze willen werken binnen de specifieke context van hun praktijk.
  • De organisatie van internationale conferenties en cursussen rond Leadership for Learning.
Code
ERA ILSP 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Erasmus
Projectleider
Projectmedewerker
Expertisecentrum
Partners
  • Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo (IT)
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen (BE)
  • Tallinn University (EE)
  • Zakladni skola Kunratice, Praha 4 (CZ)
  • Zavod Republike Slovenije ZA Solstvo (SI)