Laat je tanden zien!

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ondanks de vanzelfsprekendheid van mond- en tandzorg, tot bijna de helft van jonge kinderen niet jaarlijks op tandartsbezoek gaat. Focusgesprekken doen vermoeden dat dit percentage bij kinderen uit kwetsbare gezinnen nog hoger ligt. 'Laat je tanden zien' is een lokaal samenwerkingsinitiatief tussen de gemeenten die behoren tot de eerstelijnszone Baldemore (Baal, Mol, Dessel en Retie) met als doel de mondgezondheid van kwetsbare kinderen en hun ouders te verbeteren. De verschillende acties binnen het traject focussen op het vergroten van de kennis en vaardigheden omtrent mondhygiëne enerzijds en anderzijds op het verhogen van de financiële, maatschappelijke en praktische toegankelijkheid van mond- en tandzorg voor kwetsbare gezinnen. 

Code
COZ VLA BALDEMORE 20
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Expertisecentrum
Partners
  • Eerstelijnszone Baldemore (BE)