LEARND: bLended Educational strAtegy to empower nurses for pReventioN of Delirium Het bevorderen van empowerment bij verpleegkundigen door het implementeren en evalueren van een blended educatiestrategie voor preventie van delier

Delier komt voor bij 15% tot 20% van de patiënten in het ziekenhuis. Het is voorts de meest voorkomende complicatie bij ouderen en zorgt voor een verhoogd risico op complicaties zoals toegenomen cognitieve achteruitgang, hospitalisatie, valincidenten, ondervoeding en een verhoogd risico op overlijden. In de praktijk blijkt dat een delier in meer dan de helft van de gevallen door het zorgpersoneel niet wordt herkend. Dit is enerzijds het gevolg van een gebrekkige kennis van het zorgpersoneel over delier. Anderzijds is dit het gevolg van een negatieve attitude van het zorgpersoneel ten opzichte van delier.  Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat naast educatie van zorgpersoneel ook de implementatie van delier management in de dagelijkse zorgpraktijk, alsook gedragsverandering van het zorpersoneel ten aanzien van delier nodig is om tot betere resultaten voor de patiënt te komen. Een noodzakelijke transformatie van de werkomgeving van het zorgpersoneel is dus essentieel om een patiënt te beschermen tegen vermijdbare complicaties. Reeds bestaande interventieprogramma's waarin de focus ligt op educatie van het zorgpersoneel leiden inderdaad tot betere kennis over en preventie van delier maar hebben geen invloed op de ernst, prevalentie, duur en geassocieerde mortaliteit van het delier. Om aan dit hiaat tegemoet te komen is het doel van dit onderzoek om door middel van een blended learning strategie niet enkel de kennis en de vaardigheden van het zorgpersoneel te verbeteren maar vooral ook te zorgen voor een werkomgeving die empowerment van het zorgpersoneel mogelijk maakt. Om een duurzame verankering van de blended interventie te garanderen zal tenslotte ook gezocht worden naar factoren die de implementatie van de interventie vergemakkelijken of verhinderen. 

Code
PWO LEARND 20
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Expertisecentrum
Partners
  • KU Leuven (BE)
  • UZ Leuven (BE)
  • Universiteit Hasselt (BE)
  • Wit-Gele Kruis - Limburg (BE)
  • Ziekenhuis Oost Limburg (BE)