Learning for vulnerable young people: the combination of digital skills and differentiated learning as a necessity for education in the Corona era to ensure social inclusion.

Vanaf medio maart 2020 zijn alle scholen en opleidingsfaciliteiten gesloten of inactief vanwege de COVID-19 crisis. Deze uitzonderlijke context kan de verschillende digitale kloof vergroten. Om dit te voorkomen richt dit project zich op de toegankelijkheid tot digitaal materiaal en verbeterde digitale vaardigheden. Na onderzoek worden bewustmakings- en opleidingsmodules ontwikkeld om de digitale vaardigheden van leerkrachten op verschillende niveaus te verbeteren en om de voorgestelde instrumenten en digitale toepassingen in te voeren binnen de leercontext. 
Verwachte Outputs:
-Een programma over het gedifferentieerd onderwijs met drie webinars en zes begeleidingssessies voor elke docent die zich inschrijft
-Organisatie van workshops om het bewustzijn van de modules te vergroten en uitvoering van een informatiecampagne over e-learning
-Realisatie van trainingsmodules over zelfregulering, informatievoorziening en/of kritisch denken en flipped learning voor
opleiders en leerkrachten
-Realisatie van trainingsmodules over zelfregulering, informatievoorziening en/of kritisch denken en flipped learning voor
lerenden
-Realisatie van een studie over nieuwe praktijken in e-learning om de creatie van een toolbox voor elke educatieve actor mogelijk te maken.
-Oprichting van een eenheid voor de verbetering van de onderwijspraktijken in tijden van pandemie
 

Code
INT Skills4You 21 Lim
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Interreg
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Projectleider
Projectmedewerker
Expertisecentrum
Partners
  • Centre de recherche des instituts groupé CRIG de la Haute Ecole Libre Mosane (BE)
  • Coöpereatie Leo loopbaan U.A. - Limburgse Loopbaan ontwikkel centrum (NL)
  • Jobs@skills (BE)
  • Le Centre de Coopération Technique et Pédagogique (BE)
  • Maastricht University (NL)
  • Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (BE)
  • Provincie Limburg (BE)
  • Stichting Citaverde College (NL)
  • Universiteit Hasselt (BE)
Met de steun van
Provincie Limburg