Mental Health of college students - a precision public health approach

Hogeschool UCLL onderzoekt en ondersteunt het mentale welzijn van haar studenten met het eerstejaarsonderzoek (EJO).                                                                                                                                 
Alle eerstejaarsstudenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek via een baseline-bevraging en worden vervolgens elk jaar uitgenodigd om een follow-up bevraging in te vullen. Het mentale welzijn van de studenten wordt op die manier via een gevalideerde online vragenlijst in kaart gebracht. Er wordt ad-hoc ondersteuning geboden aan studenten door meteen na het invullen van de vragenlijst een mail te sturen met persoonlijke feedback en advies. Vervolgens is het de bedoeling om de ondersteuningsfaciliteiten van de Hogeschool UCLL af te stemmen op de geïdentificeerde noden van de studenten en alzo ondersteuning op maat te creëren. Dit onderzoek is een samenwerking met het WHO World Mental Health Surveys International College Students Project.

Code
KUL EJO 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Associatie K.U.Leuven
Projectleider
Projectmedewerker
Expertisecentrum
Partners
  • Associatie K.U.Leuven (BE)