Op tocht met Babo: veerkrachtig leren omgaan met stress en conflicten binnen het gezin.

1 op de 4 jonge kinderen komt in aanraking met stress, conflicten en geweld in het gezin. Bij 1 op de 10 neemt dit ernstige vormen aan. Sinds de corona-maatregelen kinderen minder naar school kunnen gaan, loopt dit cijfer op: 1712 krijgt 70% meer meldingen. Bijna 90% van de kinderen die in het gezin hierdoor psychische kwetsuren oplopen, blijven onopgemerkt. Dit komt omdat we niet goed weten hoe we met jonge kinderen over dit thema kunnen spreken. Omdat stress en conflicten in het gezin belastend zijn voor de ontwikkeling van kinderen, is het belangrijk dat we een context creëren waarin het mogelijk is om ook met jonge kinderen hierover te spreken. De school kan een prominente rol spelen door de drempel rond dit thema te verlagen, door met kinderen (en hun gezin) te spreken over verontrusting en een leeromgeving aan te reiken waar ze veerkrachtig leren omgaan met moeilijke situaties thuis. Dit wordt des te belangrijk wanneer we na corona kinderen op school terug systematisch kunnen begeleiden. Daarom ontwikkelen we een Babo-belevingsparcours waarin leerlingen (4-8j) worden meegenomen op een ontdekkingstocht om de drempel om te spreken over het stress en conflictsituaties in het gezin te verlagen (week 1). Nadien gaat de leerkracht (ondersteund door de zorgcoördinator) aan de slag met Babo tijdens 4 themaweken. Voor deze themaweken ontwikkelen we lesmateriaal (gebaseerd op de BABOtoolbox – zie ook www.ucll.be/babo) waarin we de leerlingen uitnodigen om te spreken over hun gezin, vaardigheden aanleren om op te komen voor zichzelf en handvatten aanreiken rond wat ze kunnen doen bij geweld in hun gezin (weken 2-5). We sluiten af met een Babo-interventie met de klas waarin elke leerling aan de slag gaat met moeilijke thuiservaringen, afgesloten door een Babo-klasdans (week 6). De impact van de Babointerventie evalueren we adhv de afname in door de leerlingen gerapporteerde ervaren belasting rond
de moeilijke gezinssituaties.

Code
KBS RNF BABO 20
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Koning Boudewijnstichting
Projectleider
Expertisecentrum
Focuslijn