Procom

 

 

Het PROCOM-project voorziet in financiering van uitgebreide analysecapaciteit voor proteïnes, aminozuren en compost. Deze investeringen betekenen een significante meerwaarde voor het toegepast wetenschappelijk onderzoek aan het expertisecentrum Sustainable Resources van hogeschool UCLL.
Door de groeiende wereldbevolking en stijgende levensstandaard neemt de vraag naar (dierlijke) proteïnes enorm toe wat de druk op reeds beperkte natuurlijke grondstoffen en landgebruik aanzienlijk verhoogd. Fermentatie van laagwaardige afval- en reststromen met micro-organismen die een hoog proteïnegehalte bevatten, bieden een mogelijke oplossing. Deze proteïnes worden gebruikt in humane voeding en  veevoeder, maar andere niet-voedingsgerelateerde toepassingen zijn ook mogelijk. Analyse van de hoeveelheid en samenstelling van deze proteïnes is dan ook een essentieel deel van dit onderzoek.
Het huidig landbouwsysteem is sterk afhankelijk van de aanvoer van meststoffen om de bodem vruchtbaar te houden wat nefaste gevolgen heeft op de bodemkwaliteit en -gezondheid en bovendien versterkt wordt door klimaatverandering. Europa lanceerde recentelijk een programma om de bodemkwaliteit en -gezondheid te verbeteren. Binnen deze context werkt het expertisecentrum aan projecten waarbij  bedrijfseigen afval- en reststromen omgevormd worden tot een hoogwaardige compost. Om de kwaliteit van deze compost te analyseren en de impact ervan op de bodem in te schatten is het essentieel om deze grondig te kunnen analyseren.

Code
AIO Procom 24
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Vlaamse Overheid - Agentschap Innoveren & Ondernemen
Projectleider
Projectmedewerker
Expertisecentrum