Relaties tussen kleuters: assumpties van leraren en stem van de kleuters

De betekenis en het belang van relaties tussen kleuters (peer-relaties) wordt voor jonge kinderen niet altijd ten volle erkend. In dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gaan we op zoek naar de assumpties (overtuigingen) van leraren omtrent relaties tussen kleuters in de klas. Daartoe gaan we als onderzoekers collaboratief aan de slag met kleuteronderwijzers uit het werkveld (4 case studies). We toetsen inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur aan de klaspraktijk, bevragen lerarenassumpties en proberen met kind-methodieken in gesprek te gaan met kleuters over hun relaties in de klas. Gezien de jonge leeftijd van de kinderen gaan we bewust op zoek naar een combinatie van verbale en non-verbale methodieken. De inzichten uit de case studies worden ruimer afgetoetst in diverse klankbordgroepen van leerkrachten en onderzoekers. Met dit project beogen we (a) dat leraren meer kapstokken krijgen om gerichter te kijken en te reflecteren over wat ze opmerken tussen kleuters, (b) dat leraren bewuster handelen en keuzes maken met betrekking tot relaties tussen kleuters in de klas en (c) dat leraren hierin de stem van de kleuters maximaal meenemen. De onderzoeksresultaten worden onder andere gedeeld via blogberichten, praktijkartikels, congresbijdrages en mondelinge presentaties op studiedagen en netwerkfora.

Code
PWO Relatiesjongekind 21
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Expertisecentrum