STACKS - Ontwikkeling van (bouw)materialen op basis van zetmeelhoudende reststromen

De doelstelling van dit project is om deze aardappeloverschotten en reststromen aan te wenden voor het zoeken van nieuwe toepassingen voor bio-ecologische materialen met geschikte fysische eigenschappen voor diverse toepassingen, met een speciale aandacht naar de bouwsector. De mate waarin de verschillende componenten van de materialen opnieuw gerecycleerd kunnen worden wordt eveneens mee onderzocht.

Code
VLA STACKS 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Vlaanderen Circulair
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • Agristo (BE)
  • Duynie groep (BE)
  • KU Leuven (BE)
  • Kamp C (BE)
  • MEAM (BE)
  • UC Leuven Sustainable Resources (BE)
  • Z33 - Huis voor actuele kunst (BE)