Stoppen van geweld tegen vrouwen kinderen via een integraal en snel traject.

SWIFT wil prioritair werk maken van een integrale en geïntegreerde aanpak van IFG door partners beter en slimmer te doen samenwerken, onder één dak. SWIFT focust in eerste instantie op een goed (keten)aanpak, vertrekkende vanuit de IFG-meldingen in alle Limburgse politiezones en moet op langere termijn resulteren in een Limburgs Family Justice Center, zodat cliënten er rechtstreeks terechtkunnen voor alle hulp waar ze nood aan en recht op hebben. Bedoeling is door een snelle, transparante,  gecoördineerde, en integrale aanpak (toekomstig) geweld in Limburgse gezinnen beter te voorkomen, efficiënter aan te pakken én duurzaam te doorbreken. De veiligheid van alle gezinsleden staat centraal en er wordt een gecoördineerd traject uitgetekend dat streeft naar het verkleinen van de risico- en het vergroten van de beschermende factoren, met maximale betrokkenheid van de cliënten.

Code
JUS SWIFT 17 Edict
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Daphné Justice
Expertisecentrum
Partners
  • Provincie Limburg (BE)
  • Stad Genk (BE)
  • Stad Hasselt (BE)
  • University College Leuven-Limburg - UC Limburg vzw (BE)