STUUR-JE-SPEL! ZELFSTURING BIJ KLEUTERS BEVORDEREN IN (ROLLEN)SPEL

In de kleuterperiode is de zelfsturing van kinderen in volle ontwikkeling. Deze zelfsturing is voor kleuters noodzakelijk om hun (rollen)spel vorm te geven. Hoe kunnen wij als leerkracht dit proces optimaal ondersteunen? 
In dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ontwerpen en evalueren we een professionaliseringstraject voor leerkrachten met als doelstellingen: (a) neurowetenschappelijke kennis en inzicht inzake de ontwikkeling van zelfsturing en doe-alsof-spel te vergroten, (b) de kwaliteit van de speelleeromgeving te verbeteren, met bijzondere aandacht voor leerkracht-kind interactie tijdens doe-alsof-spel, (c) een groeimindset bij leraren te ondersteunen. Daarvoor gaan we aan de slag met 18 leerkrachten in 7 scholen gedurende twee jaar. Het professionaliseringstraject bestaat uit coaching in de klas, invullen en bespreken van vragenlijsten en intervisies over de scholen heen. Het project resulteert in blogberichten, praktijkartikels en congrespresentaties.  
 

Code
PWO Zelfsturing 16
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs VZW (BE)
  • KU Leuven - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - Gezins- en Orthopedagogiek (OE) (BE)
  • LOP Leuven (BE)
  • Odisee (HUB) (BE)
  • Universiteit van Amsterdam (NL)
  • University College Leuven-Limburg - UC Limburg vzw (BE)
  • VKS Paal (BE)