Technology in Healthcare Education

Doel van dit project is het opzetten van een grensoverschrijdend keuzetraject binnen de huidige opleidingen van secundaire scholen en hogescholen, met een focus op: multidisciplinariteit, technologische zorginnovaties, Euregionale mobiliteit, doorstroom van leerlingen secundair naar het hoger onderwijs om ze zo klaar te maken voor de Euregionale arbeidsmarkt.

Dit project kwam tot stand dankzij de Europese steun van het INTERREG EMR programma en de steun van de provincie Limburg.

Interreg EMR is een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Unie (EU) ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking via projectfinanciering. Doel is gemeenschappelijke uitdagingen gezamenlijk aan te pakken en gemeenschappelijke oplossingen te vinden op gebieden als gezondheid, milieu, onderzoek, onderwijs, vervoer, duurzame energie en meer.

Code
INT THE! 16
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Interreg
Provincie Limburg
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • Le Centre de Coopération Technique et Pédagogique (BE)
  • School of Arts (BE)
  • Zuyd Hogeschool (NL)
  • l'Espace Qualité Formation (BE)