TUT4IND

Een verstandelijke beperking én toch studeren aan het hoger onderwijs? Het zou moeten kunnen, maar toch gebeurt het zelden tot niet.
Dat is jammer, want dit beperkt de mogelijkheden van deze personen op allerlei vlakken zoals het vinden van een job, het aangaan van sociale relaties, ...

Als we ook deze groep van studenten willen betrekken in het hoger onderwijs, dan is er nood aan een kader en richtlijnen, in de eerste plaats voor docenten!
Het is immers niet ondenkbaar dat docenten zich onvoldoende vertrouwd en bekwaam voelen om les te geven aan studenten met een verstandelijke beperking.

Door middel van het ontwerpen van een trainingsprogramma, tracht TUT4IND docenten de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen om ook studenten met een verstandelijke beperking in hun lessen te betrekken. Het programma zal zich richten op diverse inhouden waaronder ook communicatie, sociale activiteiten, technologie, .. Met als doel: het wegnemen van mogelijke drempels die studenten met een verstandelijke beperking kunnen ervaren bij deelname in het hoger onderwijs. Om goede praktijken zoveel mogelijk uit te wisselen, zal ook een virtuele leeromgeving worden ontwikkeld waar docenten van verschillende scholen én zelfs landen hun ervaringen, kennis en tips met elkaar kunnen delen.

Gedurende de uitvoer van dit project zal nauw worden samengewerkt met relevante stakeholders, om ervoor te zorgen dat het project en de hieruit volgende resultaten maximaal aansluiten bij de noden van personen met een verstandelijke beperking.

Code
ERA TUT4IND 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
ERASMUS+
Projectleider
Projectmedewerker
Expertisecentrum
Partners
  • Centro Regional de Servicios Avanzados (ES)
  • Fondacija hiljadu zelja (SE)
  • Fundación Aspanias Burgos (ES)
  • Polytechnic Institute of Bragança (PT)
  • Universidad de Burgos (ES)
  • University of Calabria (IT)
  • University of Urbino (IT)