Vak- en/of domeindidactiek? Op zoek naar de verhouding tussen vakken en studiedomeinen in de concrete vakdidactische praktijk van leerkrachten

De hervorming van het secundair onderwijs zoals die in 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering zal logischerwijs gevolgen hebben voor alle vakleerkrachten. Ook voor middelbare scholen kondigen zich heel wat veranderingen aan. Focus van het project is het concept van de domeinschool en meer specifiek de wijze waarop de verschillende vakken zich tot het domein van de school verhouden. Er zal gewerkt worden aan een framework waarin de relatie tussen een vak en een domein op verschillende manieren zal worden uitgewerkt. Bovendien worden er voorbeelden ontwikkeld waaruit kan blijken op welke manier een domein versterkend kan zijn voor een welbepaald vak, en omgekeerd: hoe een vak ook het domein van de school kan versterken.

Code
PWO Domein 17
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
 • Erasmushogeschool Brussel (BE)
 • KU Leuven - Centrum voor Taal en Onderwijs (BE)
 • KU Leuven - HIVA (BE)
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen (BE)
 • Katholieke Scholen gemeenschap Harlindis & Relindis (BE)
 • Odisee (HUB) (BE)
 • Scholen Kinsheid Jesu Hasselt (BE)
 • VUB - Vakgroep Educatiewetenschappen (BE)
 • Vicariaat Onderwijs Mechelen - Brussel (BE)
 • Vlaamse Hogescholenraad (BE)
 • hogeschool voor de kunsten Arnhem Enschede Zwolle (NL)