Villages on the Move Go

Iedereen aan het sporten over de landgrenzen heen! 

Verenigingen en clubs kunnen niet zonder vrijwilligers. Vaak zijn deze lokale sportactivisten lokale enthousiastelingen, "vuurzielen" die met hun vrijwilligerswerk alleen acties ondersteunen (zie Robinson & Green 2011: Inleiding tot de ontwikkeling van de gemeenschap). Maar, meer en meer is het een moeilijke zoektocht enthousiaste en geëngageerde mensen. Vanuit vorige Villages of the Move-projecten (VOMB en VOMNet) kunnen we deze stelling ondersteunen. De projecten gaven aan dat de basissportclubs meestal afhankelijk zijn van individuele sportactivisten. Zij hebben meer steun en methodes nodig om het werk te verdelen, zodat de veerkracht van de sportclubs en de gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging gewaarborgd zijn. Vrijwilligers botsen echter te veel tegen een papierberg én in kleine dorpen (en gemeentes) zijn de activiteiten van de vrijwillige sportclubs onder een risico: de activiteiten zijn afhankelijk van individuele activisten. 

'Villages on the Move Go' wil net de veerkracht en sociale duurzaamheid van kleine en vooral vrijwillige sportclubs op het platteland bevorderen. Dit met als doel  de sociale duurzaamheid van de lokale sportclubs te versterken en een netwerk op te zetten waar clubs en verenigingen van elkaar kunnen leren. Bijkomend  richten we ons samen met de betrokken partners, op één van de belangrijkste doelstellingen van het EU-sportbeleid, namelijk het bevorderen van bewustwording en activiteit in HEPA, gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging. 

Het aanbieden van bewegingsactiviteiten kan echter niet zonder een goed besturend orgaan. Ook basissportorganisaties moeten rekening houden met specifieke kenmerken bij de aanpak van het vraagstuk van een goed bestuur, namelijk hun afhankelijkheid van vrijwilligers (in samenwerking met beperkt betaald personeel) en hun focus op participatie. (Beginselen van goed bestuur van de sport, EU-werkplan voor sport 2013). "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport" (Europese Commissie, 2010), het belang van het beschikbaar stellen van sport aan alle burgers als een recreatieve activiteit of via clubs en verenigingen wordt duidelijk onderstreept. Het algemene doel van het "Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD betreffende de bevordering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in alle sectoren" (Europese Commissie, 2013) is bij te dragen tot een gezondere en productievere samenleving door meer gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in de EU. 

Om een blijvende werking te stimuleren is het dus van uiterste belangrijk te zorgen  voor de "vuurzielen" van de verenigingen en clubs. Dit kan door onder andere nieuwe methodes en hulpmiddelen voor veerkracht te bepalen. Door met de 'vuurzielen' in gesprek te gaan en hackathons op te zetten in de deelnemende verenigingen en/of sportclubs, van de verschillende partners, wil het VOMGO-project richtlijnen en aanbevelingen vooropstellen, die we graag zullen bundelen in een 'toolkit'. Zij kunnen als inspiratie en 'hands on tools' geraadpleegd worden via de website.

Sport is én blijft één van de meest populaire en verbindende activiteit in onze samenlevingen. Binnen de vrijwilligerssector maakt sport dan ook een zeer groot aandeel. Net omdat naast de verbetering van het lichamelijke en geestelijk welzijn lichaamsbeweging ook een belangrijke rol speelt voor de sociale samenhang. Dit kan enkel door mogelijkheden aan te bieden voor ontmoetingen en uitwisselingen tussen mensen van verschillende gender, capaciteiten en nationaliteit of uit verschillende culturen. Cultuur van "samenleven" wordt door sport versterkt (Sport voor iedereen: een brug naar gelijkheid, integratie en sociale inclusie 2016). Het is dus van uiterste belang verder in te zetten om deze sociale integratie van de verschillende doelgroepen via sport. 

« Villages on Move Go " gaat deze uitdaging aan!

Instrumenten en inspiratie zullen worden aangeboden voor promotoren van kleinschalige fysieke activiteiten in de deelnemende landen, met name in de landelijke, afgelegen en geïsoleerde gebieden in Europa, om de kwaliteit en duurzaamheid van hun toekomstige HEPA-bevorderingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen te waarborgen. 

Code
ERA VOMGO 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
ERASMUS+
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • Centre of Social Innovation (BE)
  • Crosskovacsi Sport and Environmental Association (HU)
  • Leiria Flying Objects (PT)
  • Polytechnic Institute of Leiria (PT)
  • South Eastern Finland University of Applied Sciences (FI)
  • South-Savo Sports Federation - Etelä-Savon Liikunta ry (FI)
  • Sports Union of Slovenia (SI)
  • University of Applied Sciences - Kauno Kolegija (LT)