Het Europese, federale en regionale beleid inzake intrafamiliaal geweld en de grote diversiteit in de praktijk van het inschatten en opvolgen van dossiers brachten de nood aan een eenduidige aanpak naar boven. Hiertoe werd in samenspraak met diverse beleidspartners via het expertisecentrum Resilient People van de Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) een multidisciplinair traject opgezet de afgelopen jaren.

In samenwerking met het IGVM, het departement Gelijke Kansen, diverse actoren bij politie, justitie en welzijn, en met kennisinstellingen kwam in 2016 het Risicotaxatie-Instrument Partnergeweld (RTI PG) tot stand. Het RTI PG is gericht op professionals uit de sectoren politie, justitie en hulpverlening en biedt hen een handig hulpmiddel om op een professioneel gestructureerde wijze situaties van partnergeweld te beoordelen, risico’s te bepalen en aanknopingspunten bloot te leggen voor het beheren van deze risico’s. Het instrument is gebaseerd op een uitgebreide literatuurreview met betrekking tot bestaande risicotaxatie-instrumenten die geanalyseerd werden op hun psychometrische en praktische kwaliteiten. Deze instrumenten werden vervolgens onderwerpen aan de ervaringen en noden van professionals. Op basis hiervan werd een tool ontwikkeld, mede door én voor de praktijk. Het resultaat is een wetenschappelijk onderbouwde tool aangepast aan de noden en wensen van de praktijk.

Het RTI PG neemt de bredere context van het geweld in rekening en ondersteunt professionals in het beoordelen van risicofactoren op het niveau van de individuele betrokkenen, van de relatie en de interactie tussen de partners én het sociale en professionele netwerk waarin de relatie is ingebed. Het instrument richt zich op 13 dynamische risicofactoren en laat professionals toe om bijkomende risico- en beschermende factoren toe te voegen die van belang zijn binnen de eigen praktijk. Het instrument gidst professionals tevens door een structuur om acties voor opvolging te ondernemen, gebaseerd op de regelgeving.

RTI PG is een gevalideerd instrument, waarvan de psychometrische kwaliteiten recent zijn onderzocht en aangetoond. In juni 2020 werd een geüpdatet versie van de online tool gelanceerd, die gebaseerd is op een evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid en toepassing van de tool sinds 2016. De tool is online beschikbaar via www.risicotaxatie.be(link is external)

Hier vind je referenties met relevante publicaties van ons team:

  • LeCompte, T., Groenen, A. (2020). Als liefde overleven wordt. De vele gezichten van partnergeweld, Antwerpen: Peclkmans Pro.
  • Janssen J., Lünneman K., D’Haese W. Groenen A. (eds.) in Janssen J., Lünneman K., D’Haese W. Groenen A. (eds.) (2019). Intrafamiliaal geweld, Cahier Politiestudies, 51(2).
  • Coteur K., Roosen M., Groenen A. (2019). Risicotaxatie partnergeweld in België ter ondersteuning van politiediensten en justitie, Intrafamiliaal geweld, in Janssen J., Lünneman K., D’Haese W. Groenen A. (eds.) (2019). Intrafamiliaal geweld, Cahier Politiestudies, 51(2).
  • Matkoski S., Groenen A., Van Vossole A., Coteur, K. (2016). Risiscotaxatie Instrument Partnergeweld & Risicomanagement. Diepenbeek: UC Leuven-Limburg.
  • Groenen A., Van Vossole A., Matkoski S. (2015). Risicoscreening en risicotaxatie inzake partnergeweld in België, in H. Blow et al. (Ed.) Handboek Familiaal Geweld, Brussel: Politeia.
  • Matkoski S., Groenen A., Van Vossole A. (2015). Risiscotaxatie Instrument Partnergeweld & Risicomanagement. Geel: Thomas More.
  • Matkoski S., Groenen A., Van Vossole A. (2015). Outil d’évaluation des risques de violence entre partenaires. Geel: Campinia Media.
  • Groenen A., Matkoski S. (eds.) (2014). Partnergeweld: hoe snel en efficiënt screenen en risico’s inschatten? Overzicht van psychometrische en praktische kwaliteiten en richtlijnen voor de praktijk. Maklu: Antwerpen.
  • Groenen A.,  Matkoski S. (2014). Partnergeweld en risicotaxatie. Verklarend woordenboek voor welzijn, justitie, politie en gezondheidszorg. Maklu: Antwerpen.

Basisopleiding gebruik RTI PG

Om het werkveld in te lichten over de werking en inhoud van het online RTI PG organiseert het expertisecentrum Resilient People van UCLL een basisopleiding. De opleiding bevat volgende elementen: toelichting risicotaxatie; praktijkgerichte en wetenschappelijke basis en werkwijze van de tool; voorstelling van tool en toelichting van structuur; inhoudelijke toelichting en interpretatie van risicofactoren; demonstratie en de toepassing van de tool in de eigen praktijk. Naast deze basisopleiding kunnen er opleidingen op maat worden aangeboden.

Contact: