Nu CLIL (Content and Language Integrated Learning) aan een opmars bezig is in het Vlaams secundair onderwijs en positieve onderzoeksresultaten kan voorleggen, wordt het draagvlak om te CLIL’en in het basisonderwijs ook groter. Met het proefproject ‘CLIL in het basisonderwijs’ gaan de lerarenopleidingen van UCLL, VIVES Torhout, Erasmushogeschool Brussel en Haute Ecole Fransisco Ferrer een samenwerking aan met basisscholen die willen experimenteren met CLIL in één of meerdere klassen. Zowel basisscholen voor wie taalinitiatie of CLIL nieuw is, als scholen die reeds gestart zijn met (projectmatige) CLIL-initiatieven kunnen deelnemen aan het project. 

Het project loopt over de schooljaren 2020-2022 en zal uitmonden in o.a. professionele leergemeenschappen waar ervaringen en expertise uitgewisseld kunnen worden, een website met een handleiding voor CLIL in het basisonderwijs, een studiedag voor alle leraren in het basisonderwijs die inspiratie willen putten uit deze CLIL-initiatieven en beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse Overheid.

De deelnemende scholen worden ondersteund in het uitrollen van CLIL-initiatieven binnen hun school. We stellen de volgende doelen voorop:

  • een concrete vertaling van didactische CLIL-principes naar je eigen klaspraktijk;
  • good practices, tips en concreet materiaal voor jouw klas;
  • coaching op maat van de school;
  • uitwisseling van ervaringen en bezorgdheden rond CLIL en taalonderwijs met collega’s in en buiten je school (o.a. via een digitaal platform);
  • de mogelijkheid om met laatstejaarsstudenten van de Bachelor Lager Onderwijs onderzoekend aan de slag te gaan.

Het professionaliseringstraject start in het derde trimester van schooljaar 2020-2021. Wil je meedoen? Meld je aan voor deze samenwerking vóór 15 januari 2021. Heb je nog vragen? Neem contact op met annsophie.schouteden@ucll.be.

Meer info kan je lezen in onze flyer.

Flyer CLIL