Op dinsdag 26 april lanceerden de hogeschool van de Moving Minds en VKW Limburg, de toonaangevende Limburgse werkgeversvereniging, samen de Limburgse Challenge Box. Samen gaan ze op zoek naar 12 bedrijven of organisaties die samen met studenten willen innoveren. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden tot 30 mei. Na selectie van de challenges starten de I Living Labs met studenten in september. 

De winst is driedubbel: bedrijven kunnen gratis gebruikmaken van recente kennis van studenten, een internationaal netwerk van onderzoek en onderwijs én expertise uit verschillende disciplines. Daarbovenop krijgen ze ook de kans om geëngageerde studenten te leren kennen, die op hun beurt staan te popelen om hun carrière een interessante start te geven. Maar ook de Limburgse regio profiteert van dit initiatief. KMO’s, startups, lokale overheden, VZW’s … elke organisatie kan participeren. En organisaties die innoveren geven meteen ook een boost aan een hele regio.

Uniek aan dit initiatief is dat we niet binnen de grenzen van onze Hogeschool of van onze regio blijven maar dat we verbindend optreden over de landsgrenzen heen.

UCLL kan daarin rekenen op internationale partners uit het E3UDRES2-project: dat wil zeggen dat expertise van meer dan 40.000 studenten, onderzoekers en docenten uit Oostenrijk, Hongarije, Letland, Portugal en Roemenië aangewend kan worden om alle uitdagingen op te nemen. Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: ‘’Elk initiatief waarbij onderwijs en werkveld samengebracht worden heeft onze aandacht. Zowel studenten als ondernemers halen hier hun voordeel uit. Maar als dit ook nog eens op Europees niveau kan, dan kan Limburg echt scoren en profiteren van deze gigantische bron van kennis en innovatie.’’

Vandaag zijn al een zeshondertal studenten actief betrokken bij heel wat wicked problems die nu in behandeling zijn. Roger Heijmans van Hogeschool UCLL: “Momenteel zitten we in de ideation phase. Onze studenten ontrafelen de challenges en genereren ideeën en oplossingen. Ze doen dit in zeer nauw overleg met bedrijven en organisaties. Een voorbeeld is de Talent Gardening in samenwerking met ABN Cleanrooms.  Heel veel KMO’s worstelen om het juiste talent op de juiste plaats te krijgen. Studenten bedachten een app die via gamification de juiste persoon op de juiste plek krijgt. Dit kan een enorme hulp betekenen voor elk HR-beleid. Maar ook op vlak van mentaal welzijn en duurzaamheid gaan we interessante ideeën mogen verwachten.’’

Wil je als ondernemer graag een idee of challenge aanbrengen waar jezelf geen raad mee weet? En wil je dat voorleggen aan een internationaal team van studenten, onderzoekers en onderwijsprofessionals? Neem dan contact op met Roger Heijmans via roger.heijmans@ucll.be.