Het DROP’IN-project is gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door te bouwen op de relatie tussen leerkrachten en leerlingen. Niet-formele onderwijsmethoden worden ingevoerd binnen scholen met als doel studenten te motiveren en te ondersteunen om hun leerproces zélf in handen te nemen.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de EU-werkgroep Vroegtijdig schoolverlaten, waarin ‘de relatie tussen leraar en leerling als de belangrijkste conditioneringsfactor van schoolbetrokkenheid en het bereiken van doelstellingen’ wordt gedefinieerd, biedt dit project leraren de mogelijkheid om de belangrijkste deelnemers aan een uitwisseling te zijn. Daardoor kunnen ze nieuwe oplossingen en strategieën vinden om vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken en te bestrijden.

Doelen van dit project:

  • Een innovatieve aanpak creëren: door gebruik te maken van het complementaire gebruik van formele en niet-formele onderwijsmethoden om vroegtijdig schoolverlaten te bestrijden;
  • Docenten trainen: op niet-formele -technieken en onderwijsmethoden die in de klas met de studenten kunnen worden gebruikt;
  • Studenten motiveren en ondersteunen: en hen tot protagonisten van hun leerpad maken;
  • Niet-formele methoden introduceren in scholen: door middel van sectoroverschrijdende samenwerking tussen organisaties, universiteiten en openbare instellingen en gemeenten.

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Drop'In

Lees de policy paper

Policy Paper