UCLL voert internationaal onderzoek rond kinderwelzijn vanuit het Europees gesubsidieerde ECLIPS-project. De partners presenteerden op 6 december resultaten rond opmerken van en omgaan met verontrusting over de thuissituatie in het kinderdagverblijf.

Kinderbegeleiders leren verontrustende signalen daardoor beter herkennen om vanuit hun eigen rol het welzijn en de gezondheid van gezinnen en de medewerkers van het kinderdagverblijf te verbeteren.

De kinderopvang kan een enorme impact hebben op de gezondheid van het jonge kind. Zij zien het kind en de ouders dagelijks en zijn een eerste aanspreekpunt als het gaat om de stem van het kind, vooral wanneer dat kind geen veilige thuis kent.

UCLL ontwikkelde samen met haar partners uit binnen- en buitenland twee gidsen, heel wat beeldmateriaal én een reeks informatieve posters om kinderdagverblijven te steunen in het opmerken van en omgaan met verontrusting.
 

Studiedag Eclips - 06/12/2022