In deze heruitzending geeft onze expert in kleuteronderwijs, Hilde Stroobants, een korte introductie in de kleuterklas met agency. Een klas waarin het kind stem, keuze, eigenaarschap en verbondenheid ervaart.

We vatten het eerste deel kort samen.

Wat jonge kinderen te vertellen hebben, en de manier waarop ze dat doen, reikt zoveel verder dan wat ze uiten door spreken en schrijven. Als we echt willen horen wat ze ons willen zeggen, moeten we hen hierbij ondersteunen, op hun niveau, en uitnodigen om zich te laten horen. Een stem geven aan kinderen betekent echt luisteren naar de ideeën, gevoelens, wensen, interesses, … van kinderen en daar iets mee doen in de klas.

Wie bepaalt na al die kinderstemmen welke activiteit er gekozen kan worden? Laten we kinderen een vrije keuze maken of worden er bijvoorbeeld 3 keuzemogelijkheden gegeven aan het begin van de dag? Welke materialen, kleuren, hoeken, … worden er gebruikt voor de klasinrichting? Veel van die keuzes worden momenteel nog geïnitieerd door de kleuterjuf/meester/x en geven een vals gevoel van keuzevrijheid aan het kind.

Als we kinderen tenslotte meer keuzes zelf zouden laten nemen, hoe ver gaan we hier dan in? Ze zijn al eigenaar van hun ideeën, materialen, werken, … maar laten we hen bijvoorbeeld ook zelf kiezen wanneer ze hun tussendoortje opeten? In de kleuterklas met agency pleiten we voor meer eigenaarschap bij kleuters, inclusief de klastijd. En niet alleen wanneer alles goed gaat, maar ook wanneer er problemen opduiken, krijgen ze inspraak en gaan ze mee op zoek naar oplossingen.

Door kinderen meer stem, keuze en eigenaarschap toe te kennen, gaan ze vanzelf meer samenwerken, samen spelen, samen problemen oplossen, … De eigenheid van een warme kleuterklas met agency, waarin verschillende perspectieven positief benaderd worden, creëert meer verbondenheid.

Wil je meer weten over hoe je zelf zo’n kleuterklas met agency kan uitbouwen? Laat je inspireren tijdens één van onze navormingen of neem persoonlijk contact op met Hilde van het expertisecentrum Education & Development.