Leerlingen, en zeker tieners, hebben nood aan erkenning. Wat doen zij al goed om hun leren en leven zelf in handen te nemen? Welke doelen stellen zij zelf voorop en wat motiveert hen om door te zetten? Recent hersenonderzoek toont aan dat de tienerperiode een gevoelige leeftijdsperiode is om zelfsturingsvaardigheden te ontwikkelen.

Onderzoek bij jonge tieners

Voor schooljaar 2020-2021 zijn we op zoek naar leerkrachten van jonge tieners, derde graad basis en eerste graad secundair, die met hun klasgroep (aan de hand van de ‘photovoice’-methodiek) in interactie willen gaan over wat zelfsturing voor hen precies betekent en wat zij nodig hebben om hun zelfsturingsvaardigheden sterker te ontwikkelen. Vanuit deze communicatie en verbinding die het delen van verhalen meebrengt, bouwen we naar verrijking en ondersteuning in de gewone klaswerking.

Timing

  • Stap 1: introductiedag (half oktober)
  • Stap 2: aan de slag met je leerlingen (methodiek ‘photovoice’)
  • Stap 3: uitwisselen van ervaringen (1/2de dag - half januari)
  • Stap 4: aan de slag met je leerlingen in de klas + reflectie- en coachingsmomenten op maat van de school en de betrokken leraren
  • Stap 5: terugblikmoment (1/2de dag eind mei)

Interesse om mee te doen? Er zijn nog maar enkele plaatjes, dus snel zijn is de boodschap.

Flyer onderzoek zelfsturing