Als we er na de Covid-19 pandemie eindelijk in geslaagd zijn terug te keren naar face-to-face onderwijs, hoe kunnen we dan niet de positieve aspecten verspreiden die online onderwijs de school heeft gebracht? Hoe kunnen digitale technologieën het best worden gebruikt voor face-to-face onderwijs? 

Dat is de uitdaging van "Filling the Gap: OER for supporting teachers in distance learning", een project om de digitale vaardigheden van leerkrachten en opvoeders in Europese scholen te versterken, met als uiteindelijk doel het onderwijs innovatiever en inclusiever te maken.

Filling the Gap startte in juni 2021 en heeft twee digitale producten ontwikkeld, met aandacht voor de inclusieve aspecten ten aanzien van leerlingen met lichte verstandelijke beperkingen.

Online cursus MOOC

De MOOC over afstandsonderwijs is een gratis online cursus, verdeeld in vier modules, die leerkrachten begeleidt om digitale vaardigheden te verwerven, die nuttig zijn voor:

  • structureren van onderwijsactiviteiten - module 1, Didactische planning
  • evalueren - module 2, Evaluatie
  • het gebruik van open leermiddelen - module 3, OER
  • aandacht te besteden aan het welzijn van leerkrachten en leerlingen - module 4, Inclusie en welzijn
kit van 24 lesactiviteiten voor afstands- en hybride onderwijs

De 24 lesactiviteiten voor afstands- en hybride onderwijs zijn ingedeeld naar onderwerp, leeftijd van de leerlingen, duur, gebruikte middelen, toetsen en tools.

De MOOC over afstandsonderwijs en de activiteitenkit voor afstandsonderwijs zijn gratis beschikbaar in zes talen op de website van Filling the Gap.

Het project heeft twee digitale producten ontwikkeld, met aandacht voor de inclusieve aspecten ten aanzien van leerlingen met lichte verstandelijke beperkingen.
Ellen Müller & Zachary Ergish
Filling the gap

Filling The Gap is gefinancierd door het Erasmus+ programma en gecoördineerd door Irecoop ER als hoofdpartner, samen met een team bestaande uit leerkrachten en onderzoekers van zes andere Europese organisaties (een universiteit, vier secundaire scholen en een sociale coöperatie expert in inclusieve en digitale onderwijsdiensten). De projectpartners hebben in de verschillende partnerlanden verscheidene evenementen georganiseerd om de resultaten van het project te presenteren en te verspreiden. Na het slotevenement eindigt Filling The Gap zeker niet. Tot nu toe hebben al meer dan 692 mensen de website bezocht en hebben 144 leerkrachten en opvoeders de online cursus gevolgd. De uitdaging is aangenomen en Filling the Gap zet zijn reis voort om de resultaten verder te verspreiden.

graag meer info over filling the gap?