studiedag partnergeweld

Partnergeweld: helaas schering en inslag en ook dagelijkse kost voor heel wat politie-inspecteurs, parketmagistraten en hulpverleners. ​Zo'n 3 op de 10 mensen, zowel mannen als vrouwen, maken in hun leven minstens één vorm van partnergeweld mee. Slechts 2 op de 10 vrouwen stapt ermee naar de politie. Voor mannen ligt dat cijfer nog lager.​​​​​​ Expertisecentrum Resilient People bouwt dagelijks mee aan de duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties in de samenleving. Vandaag, 16 mei 2024, organiseert het een expertisedag om de kennis en vaardigheden rond risico-inschatting, -communicatie en -beheer bij partnergeweld te versterken. 

onderzoeksteam partnergeweld

expertisedag over partnergeweld

Partnergeweld is iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten, of personen die samenwonen of samengewoond hebben, en tussen wie een duurzame affectieve of seksuele band bestaat of bestaan heeft. De interactieve studiedag biedt kennisuitwisseling, vaardigheidstrainingen en verdiepende discussies aan meer dan 100 werknemers van justitie, politie, hulpverlening en andere belanghebbenden. Het doel? Samenwerken en de krachten bundelen om het risico op herhaald en ernstig partnergeweld in te schatten, communiceren en verlagen. De studiedag was meteen volzet, wat de nood aan ondersteuning rond het topic aantoont.

"We willen interdisciplinaire samenwerking bevorderen, risicocommunicatie verbeteren en sensibiliseren over de impact van partnergeweld. Zo kunnen we als maatschappij effectiever optreden en betrokkenen bij geweld beter ondersteunen."
Serafine Dierickx
Serafine Dierickx
Kernexpert relationele conflicten bij expertisecentrum Resilient People
partnergeweld

Wegwijzers en podcast

Tijdens de studiedag introduceert Resilient People ook vier 'Wegwijzers' en een vierdelige podcast over partnergeweld, ontwikkeld samen met én voor professionals die dagelijks met situaties van partnergeweld werken. ​De inhoud daarvan is tot stand gekomen door het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat het expertisecentrum de voorbije twee jaar voerde. Het onderzoek bevordert interdisciplinaire samenwerking, verbetert risicocommunicatie en sensibiliseert over de impact van partnergeweld, waardoor we als maatschappij effectiever kunnen optreden en betrokkenen bij geweld beter kunnen ondersteunen.

Over expertisecentrum Resilient People

Resilient People bouwt als interdisciplinair expertisecentrum mee aan de duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties in de samenleving. Met vier kernlijnen, bestaande uit medewerkers verbonden aan opleidingen van welzijn, gezondheidszorg, management en lerarenopleiding, zetten we in op deskundigheid, voeren we praktijkgericht onderzoek uit en bieden we vraaggestuurde dienstverleningen en navormingen aan, ter bevordering van sterke relaties en organisaties. We creëren maatschappelijk relevante projecten in de domeinen van welzijn, gezondheidszorg, justitie en onderwijs.