In samenwerking met 13 bedrijfspartners, waarvan 11 kmo's, ontwikkelt UCLL een traject om HR-professionals bij te staan over generatieve AI. HR-diensten in bedrijven zijn genoodzaakt om mee te zijn met én zich aan te passen aan een wereld waarin mens en machine steeds nauwer samenwerken. Generatieve AI-tools en -modellen, zoals ChatGPT en Microsoft Copilot, bieden ongekende mogelijkheden om hun processen te automatiseren en personaliseren. Dat biedt perspectieven, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee.

Veel HR-professionals zijn nieuwsgierig naar generatieve AI, maar zijn tegelijkertijd ook terughoudend tegenover implementatie door vele vragen, zorgen en uiteenlopende hindernissen. Daarom is het essentieel hen te informeren en te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes over het – al dan niet – integreren van generatieve AI binnen hun HR-processen. Het is van groot belang dat ze niet achterblijven bij concurrenten (vooral de grotere spelers) die wel al succesvol gebruikmaken van generatieve AI en daar economisch voordeel uit halen. En wanneer de technologie wordt ingezet, moet dat natuurlijk ook op een verantwoorde manier gebeuren; zeker in het licht van de recent goedgekeurde Europese AI Act.

Het is essentieel om HR-professionals uit kmo's te informeren en ondersteunen om weloverwogen keuzes te maken over het – al dan niet – integreren van generatieve AI binnen hun HR-processen.
Hana Van Elst
Hana Van Elst
Onderzoeker bij GPT Academy
AI in HR

Samen mét bedrijfspartners op zoek naar optimale toepassingen van GenAI in HR-diensten

UCLL Research & Expertise ontwikkelt momenteel een readiness scan, stappenplan en bijhorende workshop die HR-diensten helpen ​om na te denken over gebruik van generatieve AI binnen hún organisatie. Dat doet UCLL Research & Expertise in lijn met het Vlaams Beleidsplan AI en in samenwerking met, o.a. Kenniscentrum Data en Maatschappij, Cronos Groep, Acerta, ACV Puls, de HR-dienst van UCLL en de UCLL-bacheloropleiding HRM.

Bijvoorbeeld, in kader van retentiebeleid, kunnen hier concrete ideeën uit voortvloeien, zoals het opzetten van een toegankelijke chatbot voor nieuwe medewerkers, gevoed door AI en de eigen bedrijfsdata, om zo de onboarding van nieuwkomers meteen te verbeteren en kleine mogelijke frustraties al van het begin weg te werken.

Doorheen het ontwikkelingsproces vragen UCLL-onderzoekers Michael Bauwens en Hana Van Elst (GPT Academy*) input van en feedback aan een externe, nauw betrokken gebruikersgroep van 13 Vlaamse bedrijfspartners om rekening te kunnen houden met hun echte concrete bezorgdheden. De kick-off vond plaats op 23 mei 2024. 

De inzichten die hieruit voortvloeien worden tegelijkertijd ook geïntegreerd in het curriculum van de gloednieuwe UCLL-bacheloropleiding Human Resources Management (HRM) om de HR-professionals van de morgen zo futureproof-mogelijk op te leiden.

We werken niet alleen human centric, maar volgen ook het principe van ethics by design. De doelstelling is bijdragen aan human resources, geboost door responsible AI: kortweg humAIn resources.
Michael Bauwens
Michael Bauwens
Onderzoeker bij GPT Academy

De betrokken bedrijfspartners, waarvan 13 kmo's, zijn: 

 • ACV Puls (niet-kmo)
 • VKW Limburg (niet-kmo)
 • JDI
 • Hoogmartens Wegenbouw
 • Liedekerke
 • Van Havermaet
 • Deliva
 • RCA
 • AEW Security
 • BeTrue
 • Primatch België
 • Zenith Graphics
 • Annelies & Co

*GPT Academy hielp aan de hand van hands-on workshops en talks en in de geest van LevensLang Leren al meer dan 1.500 ondernemers succesvol om de kracht van generatieve AI te benutten op een verantwoorde manier. GPT Academy helpt kmo’s om generatieve AI-tools, zoals ChatGPT, verantwoord in te zetten in hun dagelijkse werking via lezingen en  workshops. Daarvoor bundelen we de krachten van onze twee expertisecentra Smart Organisations & Digital Solutions in een multidisciplinair team.